Senatorul George Mîndruță s-a aflat printre membrii delegației României la Forumul la nivel înalt al ONUActualitate

Senatorul George Mîndruță s-a aflat printre membrii delegației României la Forumul la nivel înalt al ONU

       Accesări: 343

Participare la o întrunire importantă la nivel internațional. Senatorul George Mîndruță, membru al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI), a făcut parte din delegația României la Forumul politic la nivel înalt al ONU pentru dezvoltare durabilă. Lucrările sesiunii s-au desfășurat la New York, în perioada 17-20 iulie.

Din delegația României au făcut parte Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, reprezentanți ai Guvernului și societății civile. Din partea Parlamentului, alături de senatorul George Mîndruță a participat și deputatul Ioan Cupșa, membru al Comitetului Director al GRUI.

Forumul la nivel înalt al ONU s-a axat pe un subiect de actualitate, elementul central fiind „Accelerarea redresării după pandemia de COVID-19 și implementarea integrală a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă la toate nivelurile”.

În cadrul întrunirii au fost examinate progresele și provocările actuale în realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile (ODD), cu accent pe cinci dintre cele 17 Obiective: apă curată și sanitație, energie curată și accesibilă, industrie, inovare și infrastructură, orașe și comunități durabile și parteneriate pentru ODD.

România s-a numărat printre cele 39 de state care au prezentat Rapoartele Naționale Voluntare (RNV) privind implementarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile.

Raportul țării noastre, al doilea după cel din 2018, a fost completat cu o declarație care reflectă perspectiva tinerilor, cu un raport al copiilor și cu un raport voluntar elaborat la nivelul municipiilor și comunelor.

Prezentările au fost susținute de șeful delegației române, împreună cu Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului, și Ioana Dospinescu, reprezentanta Asociației Tineretul ONU din România.

În cadrul reuniunii parlamentare la Forumul ONU, participanții au discutat despre rolul și eficiența mecanismelor și structurilor parlamentare dedicate Obiectivelor Dezvoltării Durabile, pornind de la constatările celui mai recent studiu în materie.

Programul a mai inclus un schimb de experiență și bune practici privind contribuția parlamentelor la realizarea obiectivului apă curată și sanitație, precum și o dezbatere despre instrumentele de monitorizare pentru implementarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile.

Senatorul George Mîndruță s-a referit, intervenția sa pe acest ultim subiect, la adoptarea de către Romania a unui nou set de Indicatori Naționali de Dezvoltare Durabilă meniți să asigure monitorizarea eficientă a implementării strategiei țării noastre acest domeniu, inclusiv din perspectiva progreselor sociale și de mediu.

El a subliniat că noul set include indicatori referitori la utilizarea resurselor, consumul de energie, emisiile de dioxid de carbon.

Reprezentantul GRUI s-a referit la platforma online România Durabilă, care conține indicatori naționali și europeni, dar și barometre care măsoară percepția opiniei publice privind ODD.

În discursul său au fost menționate strategiile sectoriale ale României, care includ evaluări privind contribuția la realizarea ODD, menționând, de exemplu, strategiile privind economia circulară și, respectiv, dezvoltarea urbană.

La finalul intervenției sale, senatorul Mîndruță a subliniat că pacea și securitatea sunt condiții esențiale pentru realizarea Agendei 2030.

Agresiunea ilegală și neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei amenință ordinea internațională bazată pe reguli, pacea și securitatea globala, și are consecințe grave în plan economic și umanitar, accentuând provocările legate de implementarea ODD.

Demintarul fălticenean a menționat că „astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie să punem accentul pe conexiunile dintre dezvoltare, aspectele umanitare și pace, să intensificăm eforturile pentru prevenirea conflictelor și să promovăm reziliența societăților noastre prin solutii cât mai incluzive. Parlamentele trebuie să fie principalii promotori ai acestor imperative”

Senatorul Gheorghiță Mîndruță a participat, cu ocazia aceluiași Forum, la diferite evenimente: Laboratorul RNV Programe inovatoare și mecanisme de guvernanță ale sectorului public în sprijinul proceselor RNV, organizat de România în parteneriat cu Departamentul pentru de Afaceri Economice și Sociale al ONU; reuniunea privind coerența politicilor în sprijinul dezvoltării durabile, organizată de Slovacia, în colaborare cu OCDE, România, Belgia, Ghana și Italia, la care a fost lansată ediția 2023 a raportului OCDE Promovarea coerenței politicilor în vremuri de criză: practici și instrumente pentru accelerarea progresului în implementarea ODD; dezbaterea privind contribuția formatelor de cooperare regionala si in special a Initiativei Central Europene in promovarea ODD, organizata de Republica Moldova.

ȘTIRI