GAL „Valea Șomuzului” anunță lansarea apelului de selecție nr.8/2019 pe măsurile M4.3A și M5.3AAnunţuri - Diverse

GAL „Valea Șomuzului” anunță lansarea apelului de selecție nr.8/2019 pe măsurile M4.3A și M5.3A

       Accesări: 194

ANUNȚ LANSARE APEL DE SELECȚIE NR.8/2019

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, cod fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod postal 727460, tel 0230- 547 150, email: gal.valeasomuzului@gmail.com, anunță lansarea Apelului de Selecție nr.8 pentru data de 12.12.2019, pentru următoarele măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

Măsura M4/3A: Implementarea schemelor de calitate

  • sprijinul public este de 5.618,82 euro

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 5.618,82 euro.

Beneficiari eligibili:

  • fermierii și grupurile de fermieri pentru participarea la schemele de calitate care au sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL Valea Șomuzului.
  • toți beneficiarii direcți trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului, iar investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul Gal Valea Șomuzului.

Măsura M5/3A: Acces la finanțarea formelor asociative de producători în agricultură

  • sprijinul public este de 5.569,39 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 5.569,39 euro.

Beneficiari eligibili:

  • grupurile de producători din sectorul agricol și pomicol care se încadrează în definiția IMMurilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă înainte de solicitarea sprijinului, inclusiv înainte de 1 ianuarie 2014 care au sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL Valea Șomuzului.
  • toți beneficiarii direcți trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului, iar investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul Gal Valea Șomuzului.

Localizare proiecte: Teritoriul GAL ”Valea Șomuzului”

Proiectele pentru măsurile M4/3A și M5/3A se vor depune până la data limită 13.01.2020, la sediul GAL Valea Șomuzului din Comuna Rădășeni, județul Suceava, din incinta Primăriei Rădășeni, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00 – 14:00.

Informații detaliate și documentația necesară se regăsesc în Ghidul solicitantului pentru fiecare măsură lansată, fiind disponibile pe site-ul Gal ”Valea Șomuzului” www.galvaleasomuzului.ro, cât și pe suport tipărit la sediul Gal ”Valea Șomuzului”.

Pentru informaţii suplimentare vă așteptăm la sediul GAL Valea Șomuzului, în incinta Primăriei Rădășeni, sat Rădăşeni, comuna Rădăşeni, strada Principală, nr. 29, judeţul Suceava, telefon 0230/547.150.

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului ”

Președinte,
Sărmăşanu Viorel

ȘTIRI