Accesări: 163

Anunț privind prelungirea termenului limită pentru depunerea proiectelor aferente apelului de selecție nr.13/2023.

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, cod fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, tel 0230- 547 150, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, vă informează că sesiunea de depunere a proiectelor aferenta M11/6B „Investiții în infrastructura socială și educațională”, aflată în desfășurare și având ca termen limită de depunere a proiectelor data de 01.09.2023, a fost prelungită până la data de 22.09.2023 astfel:

Apelul de selecție nr. 13/2023 va fi prelungit pentru măsura: M11/6B „Investiții în infrastructura socială și educaţională”

Data limită de depunere a proiectelor la sediul GAL va fi 22.09.2023, ora 14:00.

Toate celelalte condiții pentru accesarea fondurilor nerambursabile rămân neschimbate.

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Valea Șomuzului”

Vicepresedinte,
Nicoară Todor

ȘTIRI