Accesări: 249

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est” anunță lansarea apelului de selecție pentru MĂSURA 1.6B – Dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale în vederea creșterii calității vieții, inclusiv pentru integrarea minorităților locale în regiunea ”Suceava Sud Est”.

Data lansării apelului de selecție

Proiectele se vor depune în format letric (un dosar în original şi un dosar în copie) și format electronic (CD/DVD-2 exemplare), începând cu data de 18.09.2023.

Data limită de depunere a proiectelor

Data limită de depunere – 17.10.2023, orele 14:00.

Mahanu Design
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la sediul temporar al Asociației GAL „Suceava Sud-Est” în satul Ciumulești, Comuna Vadu Moldovei, Judeţul Suceava, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „Suceava Sud-Est”. Aria geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități: Boroaia, Vadu Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni.

Tipuri de beneficiar eligibili:

  • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare
  • Grupul de Acțiune Locală, în situația în care, în urma lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice.

Fondul disponibil – Alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

  • Suma disponibilă pe măsură – 124.104,34 euro;
  • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 124.104,34 euro;
  • Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 124.104,34 euro;
  • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să‐l folosească solicitanții este disponibil în versiune editabilă pe site-ul www.galsuceavasudest.ro, la secțiunea Măsurii M1/6B.

Solicitantul trebuie să indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidul solicitantului aferentr acestei masuri

Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fișa tehnică a măsuriI, documente ce sunt disponibile pe site-ul www.galsuceavasudest.ro.

Solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare de la biroul de relaţii cu publicul ce este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul temporar al Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est”, din satul Ciumulești, comuna Vadu Moldovei, judeţul Suceava (în incinta Căminului Cultural Ciumulești).

De asemenea, ne puteţi contacta la numărul de telefon 0742.443.910 și la adresa de e-mail: galsuceavasudest@gmail.com.

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor se găsește în Ghidul Solicitantului, cât și postată pe site-ul GAL: www.galsuceavasudest.ro

ȘTIRI