Accesări: 60

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.5.2014, cod fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, tel 0741628853, fax 0230547150, e-mail: gal.valeasomuzului@gmail.com reprezentată prin Sărmășanu Viorel – reprezentant legal, s-a consemnat faptul că pentru Sesiunea nr.13/2023 din 01.08.2023 – 22.09.2023 pentru care nu s-a depus nici un proiect. Măsura 11/6B „ Investiții în infrastructura socială și educațională – 73.520,24 euro.

ȘTIRI