GAL „Valea Șomuzului” anunță lansarea Apelului de selecție nr.14: Investiții în infrastructura socială şi educaţionalăAnunțuri

GAL „Valea Șomuzului” anunță lansarea Apelului de selecție nr.14: Investiții în infrastructura socială şi educaţională

       Accesări: 362

ANUNȚ LANSARE APEL DE SELECȚIE NR. 14/2023 – EURI

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, cod fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod postal 727460, tel 0230- 547 150, email: gal.valeasomuzului@gmail.com, anunță: Lansarea Apelului de Selecție nr.14 pentru data de 13.10.2023 pentru următoarea măsură din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

M11/6B – “Investiții în infrastructura socială şi educaţională

  • Beneficiari direcți:
  • Unitățile administrativ – teritoriale organizate la nivel de comune, existente în teritoriul GAL Valea Șomuzului.
  • Unitățile educaționale din teritoriul GAL Valea Șomuzului
  • Unitățile de învățământ de tip after school din teritoriul GAL Valea Șomuzului
  • Unitățile sanitare din teritoriul GAL Valea Șomuzului (cabinetele medicale de familie, dispensarele etc.)
  • ONG-urile și asociațiile din sectorul social (unități educaționale) definite conform legislației naționale în vigoare.
  • Microintreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii care activează în domeniul TIC, entități publice, ADI, APL.
  • GAL Valea Șomuzului, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specific.

Sprijinul public este de 73.520,24 euro

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 73.520,24 euro

  • Data lansării apelului de selectie: 13.10.2023.
  • Perioada de depunere a proiectelor pentru măsura este: 13 Octombrie – 13 Noiembrie 2023;

Locul unde se vor depune proiectele: Proiectele se depun la sediul GAL din comuna Rădășeni, judetul Suceava, din incinta Primăriei Rădășeni de Luni până Vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00.

Informații detaliate și documentația necesară se regăsesc în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul Gal ”Valea Șomuzului” www.galvaleasomuzului.ro, cât și pe suport tipărit la sediul Gal ”Valea Șomuzului”.

Pentru informaţii suplimentare vă așteptăm la sediul GAL Valea Șomuzului, în incinta Primăriei Rădășeni, Sat Rădăşeni, comuna Rădăşeni, strada Principală, nr. 29, Judeţul Suceava, telefon 0230/547150.

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”
Vicepreședinte,
Nicoara Todor

Foto: Image by katemangostar / Freepik

ȘTIRI