Accesări: 573

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, Cod Fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, telefon 0230.547.150, anunță încheierea Apelului de selecție nr.12 deschis în data de 06.06.2023 pentru măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

M8/6B „ Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul Valea Șomuzului – valoare totală alocată pe măsură 155.000 euro, valoare proiecte selectate 155.000 euro.

M10/6B – „Investiții asociate cu protejarea mediului” – valoare totală alocată pe măsură 31.936,32 euro, valoare proiecte selectate 31.936,32 euro.

Etapele procesului de evaluare și selecție s-au desfășurat conform procedurii interne a GAL Valea Șomuzului astfel încât să fie asigurat un proces transparent și nediscriminatoriu ce a oferit posibilitatea solicitanților de a depune contestații asupra rezultatului evaluării și selecției.

După încheierea procesului de evaluare a fost convocat Comitetul de Selecție în data de 17.07.2023 pentru procesul de selecție a proiectelor. În urma selecției proiectelor, s-a întocmit Raportul intermediar de selecție a cererilor de finanțare pentru cele două măsuri.

Mahanu Design

Întrucât nu s-au depus contestații, Raportul intermediar de selecție a cererilor de finanțare întocmit în data de 17.07.2023 a devenit Raport final de selecție a cererilor de finanțare, astfel situația finală a proiectelor selectate este următoarea:

M8/6B – 2 proiecte depuse; 2 proiecte conforme; 2 proiecte eligibile selectate pentru finanțare:

  1. Proiect “ACHIZITIE UTILAJ (BULDOEXCAVATOR) PENTRU COMUNA RĂDĂȘENI, JUDEȚUL SUCEAVA” beneficiar ”COMUNA RĂDĂȘENI” cu valoare publică nerambursabilă de 95.000 € eligibil și selectat pentru finanțare.
  2. Proiect ”AMENAJARE PARCARE ȘI SPAȚII VERZI ÎN LOCALITATEA BOGDĂNEȘTI, COMUNA BOGDĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA ” beneficiar ”COMUNA BOGDĂNEȘTI” cu valoare publică nerambursabilă de 60.000 € eligibil și selectat pentru finanțare.

 M10/6B – 1 proiect depus; 1 proiect conform; 1 proiect eligibil selectat pentru finanțare.

  1. Proiect ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CĂMINUL CULTURAL UNCEȘTI, COMUNA BUNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” -” beneficiar ”COMUNA BOGDĂNEȘTI” cu valoare publică nerambursabilă de 31.936,32 € eligibil și selectat pentru finanțare.

ȘTIRI