Accesări: 84

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, Cod Fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, tel 0230-547 150, email: gal.valeasomuzului@gmail.com, anunță: Lansarea Apelului de Selecție nr.12 pentru data de 06.06.2023 pentru următoarele măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

M8/6B – Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul Valea Șomuzului

Beneficiari eligibili:

  • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare din cadrul teritoriului GAL Valea Șomuzului;
  • ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și culturală din cadrul teritoriului GAL Valea Șomuzului
  • Unități de cult conform legislației în vigoare din cadrul teritoriului GAL Valea Șomuzului.

Sprijinul public este de 155.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 155.000 euro.

M10/6B – Investiții asociate cu protejarea mediului

Beneficiari eligibili:

  • Beneficiarii publici, comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
  • ONG-urile definite conform legislației naționale în vigoare
  • toți beneficiarii direcți trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului, iar investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul Gal Valea Șomuzului.

Sprijinul public este de 31.936,32 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 31.936,32 euro.

Data lansării apelului de selectie: 06.06.2023. Perioada de depunere a proiectelor pentru cele 2 măsuri este 06 Iunie – 06 Iulie 2023;

Locul unde se vor depune proiectele: Proiectele se depun la sediul GAL din comuna Rădășeni, judetul Suceava, din incinta Primăriei Rădășeni de Luni până Vineri, în intervalul orar 9:00 – 14:00.

Informații detaliate și documentația necesară se regăsesc în Ghidul solicitantului pentru fiecare măsură lansată, fiind disponibile pe site-ul Gal ”Valea Șomuzului” www.galvaleasomuzului.ro, cât și pe suport tipărit la sediul Gal ”Valea Șomuzului”.

Pentru informaţii suplimentare vă așteptăm la sediul GAL Valea Șomuzului, în incinta Primăriei Rădășeni, Sat Rădăşeni, comuna Rădăşeni, strada Principală, nr. 29, Judeţul Suceava, telefon 0230/547150.

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”
Președinte,
Sărmăşanu Viorel

ȘTIRI