Accesări: 161

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, Cod Fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, email: gal.valeasomuzului@gmail.com, telefon 0230.547.150, anunță încheierea Apelurilor de Selecție nr.6 și nr.7, ce a avut loc în data de 15.11.2019, pentru următoarele măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

M8/6B – Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul Valea Șomuzului – valoare totală alocată pe măsură 177.730,72 euro.

M10/6B – Investiții asociate cu protejarea mediului – valoare totală alocată pe măsură 60.530,04 euro.

Etapele procesului de evaluare și selecție s-au desfășurat conform procedurii interne a GAL „Valea Șomuzului” astfel încât să fie asigurat un proces transparent și nediscriminatoriu, ce a oferit posibilitatea solicitanților de a depune contestații asupra rezultatului evaluării și selecției.

După încheierea procesului de evaluare a fost convocat Comitetul de Selecție în data de 22.11.2019 pentru procesul de selecție a proiectelor.

În urma selecției proiectelor, s-a întocmit Raportul intermediar de selecție a cererilor de finanțare.

Deoarece nu s-au depus contestații, Raportul intermediar de selecție a cererilor de finanțare întocmit în data de 29.11.2019 a devenit Raport final de selecție a cererilor de finanțare, astfel situația finală a proiectelor selectate este următoarea:

M8/6B – 3 proiecte depuse, 3 proiecte conforme

  1. Achiziție utilaj pentru comuna Preutești, județul Suceava – valoare proiect – 59.243 euro;
  2. Achiziție utilaj pentru comuna Bogdănești județul Suceava – valoare proiect – 59.243 euro;
  3. Achiziție utilaj pentru comuna Fântâna Mare, județul Suceava –valoare proiect -59.243 euro;
  4. Valoarea totală de 177.730,72 euro, 0 proiecte neconforme;

M10/6B – 1 proiect depus, 1 proiect conform

  1. Reabilitare Sediul Primăriei din Comuna Rădășeni – valoare proiect – 60.530 euro;

Valoarea totală de 60.530 euro euro, 0 proiecte neconforme.

ȘTIRI