Accesări: 191

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL Suceava Sud-Est) vă informează că sesiunea de depunere a proiectelor, aflată în desfășurare și având ca termen limită de depunerea proiectelor data de 11.02.2020, a fost prelungită.

Apelul de selecție numărul 3 va fi prelungit pentru următoarea măsură:

M1/6B – Dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale în vederea creșterii calității vieții, inclusiv pentru integrarea minorităților locale în Regiunea „Suceava Sud-Est” – 30 zile, data limită de depunere fiind 11.03.2020.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL „Suceava Sud-Est”, strada Principală, nr. 389, localitatea Vadu-Moldovei, județul Suceava, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-14.00.

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „Suceava Sud-est”.

Aria geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități: Boroaia, Vadu-Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni.

Tipuri de beneficiari eligibili

Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
ONG-uri definite conform legislației în vigoare.

Grupul de Acțiune Locală, în situația în care, în urma lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice.
Fondul disponibil alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

Suma disponibilă pe măsură – 124.104,34 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 124.104,34 euro. Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) –124.104,34 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să‐l folosească solicitanții este disponibil în versiune editabilă pe site-ul www.galsuceavasudest.ro, la secțiunea Măsurii M1/6B.

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului aferent acestei măsuri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fișa tehnică a măsurii, documente ce sunt disponibile pe site-ul www.galsuceavasudest.ro.

Solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare de la biroul de relații cu publicul ce este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est”, din strada Principală, nr. 389, localitatea Vadu Moldovei, județul Suceava (în incinta Primăriei).

De asemenea, ne puteți contacta la numărul de telefon 0742.443.910 și la adresa de e-mail: gal.suceavasudest@gmail.com.

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor se găsește în Ghidul Solicitantului, cât și postată pe site-ul GAL: www.galsuceavasudest.ro

ȘTIRI