Anunț încheiere apel de selecțieAnunțuri

Anunț încheiere apel de selecție

       Accesări: 300

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, Cod Fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, telefon 0230.547.150, anunță încheierea apelurilor de selecție nr.1 și nr. 2 ce a avut loc în data de 27.07.2018 pentru următoarele măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

M1/1C – Formare profesională în sectorul agricol – valoare totală alocată pe măsură 16.591, 64 euro, valoare proiecte depuse 16.582,19 euro ;
M2/2A – Investiții în exploatații agricole și pomicole – valoare totală alocată pe măsură 166.227,37 euro, valoare proiecte depuse 153.583,00 euro;

M3/2B – Instalarea tânărului fermier – valoare totală alocată pe măsură 49.871,65 euro, valoare proiecte depuse 40.000,00 euro;

M6/6A – Sprijin pentru înființarea, crearea și dezvoltarea de activități neagricole – valoare totală alocată pe măsură 390.117,63 euro, valoare proiecte depuse 184.809,00 euro;

Imprumutul Promotional de Sarbatori

M7/6B – Crearea, modernizarea/dotarea infrastructurii sociale și integrarea minorităților” – valoare totală alocată pe măsură 149.577,29 euro, nu s-au depus proiecte;

M8/6B – Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul Valea Șomuzului” – valoare totală alocată pe măsură 332.426,03 euro, valoare proiecte depuse 332.339,00 euro;

M9/6C – Investiții în infrastructura aferentă comunicațiilor Broadband” – valoare totală alocată pe măsură 33.235,39 euro, nu s-au depus proiecte.

Etapele procesului de evaluare și selecție s-au desfășurat conform procedurii interne a GAL Valea Șomuzului astfel încât să fie asigurat un proces transparent și nediscriminatoriu ce a oferit posibilitatea solicitanților de a depune contestații asupra rezultatului evaluării și selecției.

După încheierea procesului de evaluare a fost convocat Comitetul de Selecție în data de 20.08.2018 pentru procesul de selecție a proiectelor. În urma selecției proiectelor, s-a întocmit Raportul intermediar de selecție a cererilor de finanțare.

Deoarece nu s-au depus contestații, Raportul intermediar de selecție a cererilor de finanțare întocmit în data de 20.08.2018 a devenit Raport final de selecție a cererilor de finanțare, astfel situația finală a proiectelor selectate este următoarea:

M1/1C – 1 proiect depus, 1 proiect conform „Dezvoltare durabila prin formare profesională în sectorul agricol pe teritoriul GAL” beneficiar Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinară Ion Ionescu de la Brad în valoare totală de 16.582,19 euro , 0 proiecte neconforme;

M2/2A – 3 proiecte depuse, 3 proiecte conforme

  • 1. „Achiziții utilaje agricole” beneficiar SC Myn Stratulat SRL
  • 2. „Investitie initial ape schema GBER (4.2) privind cresterea valorii adaugate a produselor pomicole prin imbunatatirea performantei Exploatatiei pomicole apartinand PFA Amariei G.Petru”, beneficiar PFA Amariei G.Petru
  • 3. Achizitie utilaje agricole, beneficiar Ciobanu Ioan PFA în valoare totală de 153.583,00 euro, 0 proiecte neconforme;

M3/2B – 2 proiect depuse, 1 proiect conform „Instalarea tânărului fermier” beneficiar Anita Ionut – Alexandru II în valoare totală de 40.000,00 euro, 1 proiect neconform;

M6/6A – 1 proiect depus, 1 proiect conform „Renovare dispensar sanitar-veterinar în satul Horodniceni, jud.Suceava” beneficiar SC OVIKIT SRL în valoare totală de 184.809,00 euro, 0 neconforme;

M7/6B – 0 proiecte depuse;

M8/6B – 4 proiecte depuse, 4 proiecte conforme

  • 1. „Achizitionare Buldoexcavator cu accesorii” beneficiar Comuna Horodniceni
  • 2. „Achiziție Buldoexcavator pentru comuna Baia”, beneficiar Comuna Baia
  • 3. „Achiziționare autogreder pentru comuna Vulturești”, beneficiar Comuna Vulturești
  • 4. „Achiziție utilaje și echipamente pentru compartimentul gospodărire comunală al comunei Bunești” beneficiar Comuna Bunești în valoarea totală de 332.339,00 euro. 0 proiecte neconforme;

M9/6C – 0 proiecte depuse.

ȘTIRI