Anunț încheiere Apel de SelecțieAnunţuri - Diverse

Anunț încheiere Apel de Selecție

       Accesări: 353

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, Cod Fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, telefon 0230.547.150, anunță încheierea Apelului de selecție nr.11 ce a avut loc în data de 20.10.2022 pentru măsura din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

M6/6A – Sprijin pentru înființarea, crearea și dezvoltarea de activități neagricole – valoare totală alocată pe măsură 184.809 euro, valoare proiectului selectat 179.928 euro.

Etapele procesului de evaluare și selecție s-au desfășurat conform procedurii interne a GAL Valea Șomuzului astfel încât să fie asigurat un proces transparent și nediscriminatoriu ce a oferit posibilitatea solicitanților de a depune contestații asupra rezultatului evaluării și selecției.

După încheierea procesului de evaluare a fost convocat Comitetul de Selecție în data de 17.11.2022 pentru procesul de selecție a proiectelor.

În urma selecției proiectelor, s-a întocmit Raportul intermediar de selecție a cererilor de finanțare.

Întrucât nu s-au depus contestații, Raportul intermediar de selecție a cererilor de finanțare, întocmit în data de 17.11.2022, a devenit Raport final de selecție a cererilor de finanțare, astfel situația finală a proiectelor selectate este următoarea: M6/6A – 1 proiect depus; 1 proiect conform; 1 proiect eligibil selectat pentru finanțare: “Achiziția de echipamente de agrement destinate activităților recreative” beneficiar ”Nechita Vasile Ferma Persoană Fizică Autorizată” cu valoare publică nerambursabilă de 179.928 euro eligibil și selectat pentru finanțare.

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”

Președinte Sărmășanu Viorel

ȘTIRI