Accesări: 4236

Noi angajări în sistemul local de sănătate. Spitalul Municipal Fălticeni vrea să acopere golurile existente și scoate la concurs mai multe posturi pentru medici specialiști. Lipsa personalului a rămas una dintre cele mai stringente probleme ale unității, care nici acum nu și-a găsit rezolvarea.

Secțiile și compartimentele care au mare nevoie de medici au posturi libere.

Sunt vacante 10 locuri, opt pentru medici specialiști și două pentru medici rezidenți.

Toate posturile sunt cu normă întreagă.

Spitalul din Fălticeni are nevoie de câte un medic specialist pe Secțiile Boli Infecțioase, Cardiologie, și Pneumologie.

Câte un post este disponibil la Secția Pediatrie și la Compartimentul Primiri Urgențe (CPU), unde este nevoie de un medic cu specialitate în medicina de urgență.

Lista locurilor scoase la concurs include și două posturi pentru medici specialiși în radiologie și imagistică medicală.

Și la compartimentul Neonatologie este nevoie de un medic. Aici profesează un medic pensionar, decanul de vârstă al spitalului, medicul primar Mariana Sigmund.

Spitalul din Fălticeni angajează și doi medici rezidenți, în ultimul an, pentru Secțiile Pediatrie și Pneumologie.

Tematica și bibliografia de concurs poate fi găsită pe portalul Ministerului Sănătății la rubrica Tematici.

Candidații trebuie să prezinte un dosar cu o serie de acte obligatorii și o adeverință de vechime de minim șase luni. Participanții trebuie să achite o taxă de concurs de 150 de lei.

Concursul va fi anunțat la o dată ulterioară, acesta urmând să fie organizat într-un termen de 31-90 de zile de la publicarea în Viața Medicală.

Spitalul Municipal Fălticeni este cel mai mare angajator din sectorul bugetar.

Unitatea are peste 400 de salariați. Mai bine de 70 dintre aceștia sunt medici.

ȘTIRI