Accesări: 772

ELBI S.A., înmatriculată la ORC sub nr.J33/257/1991, CIF RO733362, cu sediul în Fălticeni, strada 13 Decembrie nr.25, județul Suceava, în baza Legii 31/1990, prin administratorul unic, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 17.03.2022, ora 10, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea raportului administratorului asupra rezultatelor pe anul 2021.
  2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori.
  3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2021.
  4. Diverse.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 17.03.2022 în același loc, cu aceeași ordine de zi și la aceeași oră.

Administrator unic, Constantin Gavril

ȘTIRI