Convocator acționari ELBI S.A.Anunţuri - Diverse

Convocator acționari ELBI S.A.

       Accesări: 427

ELBI S.A. Fălticeni
Str.13 Decembrie nr.25
Tel/fax 0230 540 795

ELBI S.A., înmatriculată la ORC sub nr.J33/257/1991, CIF RO733362, cu sediul în Fălticeni, strada 13 Decembrie nr.25, județul Suceava, în baza Legii 31/1990, prin administratorul unic, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 02.03.2020, ora 10, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea raportului administratorului asupra rezultatelor pe anul 2019.
  2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori.
  3. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2019.
  4. Aprobarea realegerii administratorului unic pe o perioadă de 4 ani, in persoana d-lui Gavril Constantin.
  5. Prelungirea mandatului cenzorilor pentru 3 ani, 2020-2023.
  6. Diverse.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 09.03.2020, în același loc, cu aceeași ordine de zi și la aceeași oră.

Administrator unic,

Constantin Gavril

FACEBOOK SHARES:

ȘTIRI