Accesări: 210

Număr de înregistrare: 6/10.01.2020

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, cod fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, telefon 0230 547 150, adresă electronică: gal.valeasomuzului@gmail.com, vă informează că Apelul de selecție nr.8/2019, aflat în desfășurare și având ca termen limită de depunere a proiectelor data de 13.01.2020, a fost prelungit astfel:

Apelul de selecție nr.8/2019 va fi prelungit pentru măsurile:

• M4/3A – Implementarea schemelor de calitate – cu 46 de zile calendaristice, data limită fiind 28.2.2020

• M5/3A – Acces la finanțarea formelor asociative de producători în agricultură – cu 46 de zile calendaristice, data limită fiind 28.02.2020

Codrin Benta

Toate celelalte condiții pentru accesarea fondurilor nerambursabile rămân neschimbate.

ȘTIRI