Anunț încheiere apel de selecțieAnunţuri - Diverse

Anunț încheiere apel de selecție

       Accesări: 351

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, Cod Fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, telefon 0230.547.150, anunță încheierea Apelului de Selecție nr.8, în data de 19.06.2020, pentru următoarele măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

M4/3A – Implementarea schemelor de calitate- 5.618,82€

M5/3A – Acces la finanțarea formelor asociative de producători în agricultură – 5.569,39€

GAL Valea Somuzului a încheiat Sesiunea nr.8/2019 de depunere de Cereri de proiecte, după cum urmează:

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Numar de proiecte depuse – 0

Valoare – 0 Euro

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”

Președinte
Sărmășanu Viorel

ȘTIRI