Școala „Alexandru Ioan Cuza” va fi reabilitată termic și dotată cu sisteme inteligente pentru energie verdeLocal

Școala „Alexandru Ioan Cuza” va fi reabilitată termic și dotată cu sisteme inteligente pentru energie verde

       Accesări: 754

Modernizarea infrastructurii de învățământ fălticenene continuă. Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” este inclusă într-un proiect de reabilitare termică prin care se urmărește creșterea eficienței energetice, și a confortului pentru elevi și profesori. Un alt scop este cel al diminuării cheltuielilor de întreținere, în special în perioada sezonului rece.

Proiectul vizează corpul principal al școlii, ridicat la începutul anilor ’80.

Primarul Cătălin Coman va depune proiectul la sfârșitul acestei luni, împreună cu alte două proiecte similare destinate clădirilor Primăriei Fălticeni și vestiarelor fostului stadion „Chimia” pentru obținerea finanțării.

Proiectul Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” va merge pe linia proiectului de modernizare și eficientizare energetică aplicat cu succes Școlii Gimnaziale „Ioan Ciurea”, prima unitate de învățământ și una dintre puținele din județul Suceava dotată cu panouri fotovoltaice și panouri solare de ultimă generație, cuplate la o tehnologie de gestionare inteligentă a resurselor de energie.

Primăria Fălticeni intenționează să depună documentația necesară obținerii finanțării prin intermediul programului desfășurat de AFM (Administrația Fondului pentru Mediu), începând din 30 august 2021. Programul are un caracter multianual și se desfășoară la nivel național.”, precizează șeful administrație locale în raportul de specialitate. „Obiectivul general este reabilitarea termică, în scopul creșterii eficienței energetice, pentru a crea în același timp condiții specifice nivelului actual al Uniunii Europene.”

Valoarea investiției se ridică la 3.41 milioane de lei, din care 2,1 milioane de lei reprezintă valoarea construcție și montajului.

Durata estimată a lucrărilor este de șase luni.

Proiectul va asigura anveloparea clădirii cu un strat izolant, instalarea unor sisteme alternative de producerea energiei electrice și termice pentru consum propriu, lucrări pentru sisteme de climatizare și ventilare naturală și lucrări de modernizare a sistemului de iluminat.

Școala „Alexandru Ioan Cuza” va mai beneficia de reperații ale pereților fisurați, refacerea șarpantei, a finisajelor interioare și înlocuirea sistemului de colectare și evacuare pentru apa pluvială.

Pe lângă acestea mai sunt prevăzute lucrări, care vor fi suportate din bugetul local, pentru instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendii, amplasare hidranți interiori și montajul unui paratrăsnet.

După finalizarea investiției, unitatea de învățământ va consuma anual de șase ori mai puține resurse primare de energie (curent electric și gaz metan), iar nivelul gazelor cu efect de seră va fi de șase ori mai mic decât în prezent.

ȘTIRI