Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru măsura M3/6B – Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii pentru populația din regiunea Suceava Sud EstAnunțuri

Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru măsura M3/6B – Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii pentru populația din regiunea Suceava Sud Est

       Accesări: 264

Data publicării: 11/06/2018
Data lansarii sesiunii: 18/06/2018
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU MĂSURA M3/6B „Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii pentru populația din regiunea Suceava Sud Est”

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST” anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura 3/6B „Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii pentru populația din regiunea Suceava Sud Est ”

1. Data lansării apelului de selecție
Proiectele se vor depune în format letric (un dosar în original şi un dosar în copie) și format electronic (CD/DVD-2 exemplare), începând cu data de 04.09.2018

Imprumutul Promotional de Sarbatori

2. Data limita de depunere a proiectelor
Data limită de depunere – 18.07.2018, orele 14.00.

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte
Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”, str.Principală, nr. 389, Loc.Vadu-Moldovei, Judeţul Suceava, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.
În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”. Aria geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități: Boroaia, Vadu-Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni.

4. Tipuri de beneficiari eligibili:
– Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare, din teritoriul GAL Suceava Sud-Est
– ONG-uri din teritoriul GAL Suceava Sud-Est pentru investiții în infrastructura educațională și culturală
– Unități de cult conform legislației în vigoare;
– Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B

5. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:
o Suma disponibilă pe măsură – 287,685.63 euro;
o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 57.537,13 euro/proiect;
o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) –57.537,13 euro/proiect;
o Intensitatea sprijinului, pentru investiții conforme prezentei măsuri va fi stabilită astfel:
o Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit.
o Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit, aplicate de ONG-uri.

6. Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fisa tehnică a măsurii disponibile pe site-ul www.galsuceavasudest.ro.

7. Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare:

Biroul de relaţii cu publicul este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est”, din strada Principală, nr. 389, Loc. Vadu-Moldovei, judeţul Suceava (în incinta Primăriei, etaj I).

Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0742.443.910 și la adresa de e-mail: galsuceavasudest@gmail.com.

8. Alte informații pe care GAL le consideră relevante:
Variantele electronice sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL.

ȘTIRI