Accesări: 252

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST” anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura 3/6B „Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii pentru populația din regiunea Suceava Sud Est”

Data lansării apelului de selecție

Proiectele se vor depune în format letric (un dosar în original şi un dosar în copie) și format electronic (CD/DVD-2 exemplare), începând cu data de 09.02.2023.

Data limita de depunere a proiectelor

Data limită de depunere – 10.03.2023, ora 14.00.

Alma Clinic - Clinica Suceava si Falticeni
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la sediul temporar al Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST” în satul Ciumulești, Comuna Vadu Moldovei, Judeţul Suceava, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”. Aria geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități : Boroaia, Vadu Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni.

Tipuri de beneficiari eligibili

  • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare, din teritoriul GAL Suceava Sud-Est
  • ONG-uri din teritoriul GAL Suceava Sud-Est pentru investiții în infrastructura educațională și culturală
  • Unități de cult conform legislației în vigoare;
  • Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B

Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări

Intensitatea sprijinului, pentru investiții conforme prezentei măsuri va fi stabilită astfel:

  • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit.
  • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit, aplicate de ONG-uri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fisa tehnică a măsurii disponibile pe site-ul galsuceavasudest.ro.

Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare:

Biroul de relaţii cu publicul este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul temporar al Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est”, din satul Ciumulești, comuna Vadu Moldovei, judeţul Suceava (în incinta Căminului Cultural Ciumulești).

Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0742.443.910 și la adresa de e-mail: galsuceavasudest@gmail.com.

Alte informații pe care GAL le consideră relevante

Variantele electronice sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL.

ȘTIRI