Colegiul „Mihai Băcescu” încheie un nou proiect Erasmus. Elevii au deprins competențe în domeniul turismuluiEducație

Colegiul „Mihai Băcescu” încheie un nou proiect Erasmus. Elevii au deprins competențe în domeniul turismului

       Accesări: 799

Noi și valoroase experiențe sunt dobândite prin programe educaționale europene. Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” își completează acest portofoliu cu un proiect intitulat „Customer service personalizat-competență cheie în turismul secolului XXI”, aprobat prin programul Erasmus+, Acţiune Cheie KA1 – Proiecte de mobilitate – Formare profesională (VET), cu nr. 2020-1-RO01-KA102-079077, care s-a desfășurat în perioada 1.10.2020 – 30.09.2022. Mobilitățile și activitățile din cadrul acestuia au ajuns la final.

Coordonat de profesor inginer Claudia Suseanu, proiectul a avut ca obiective: formarea, la elevi, de competențe de personalizare a relaționării cu clienții într-un mediu de muncă diferit, respectând unicitatea fiecăruia, îmbunătățirea competențelor de rezolvare de probleme, formarea competențelor de corelare a cerințelor specifice ale clienților cu oferta de produse și servicii existente în unitatea de primire, îmbunătățirea competențelor de comunicare într-o limbă străină (engleză/portugheză), dezvoltarea abilităților de empatie, ascultare activă și flexibilitate la locul de muncă și în viața de zi cu zi.

Prin oportunitatea oferită de programul Erasmus+, 30 elevi de clasa a X-a, domeniul pregătirii de bază Turism şi alimentaţie, de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” – Fălticeni, au derulat stagii de formare profesională, în 2 fluxuri (15 elevi/flux), la agenți economici de profil (hoteluri și restaurante), din localitatea Braga din Portugalia.

Primul flux a avut loc în perioada 26 iulie – 13 august 2021, iar al doilea flux al proiectului, între 11 – 29 iulie 2022, cei 30 elevi fiind însoțiți în mobilitate de profesoarele Claudia Suseanu și Geanina-Ionela Moroșan.

Prin activitățile practice desfășurate în organizațiile Hotel Do Bom Jesus, Hotel Senhora-a-Branca, Café Vianna, Bracara Augusta, Villa Garden, Pousada de Juventude, Restauração Unipessoal, Aplicaproposta – Bragamob – organizatie intermediară, cu o experiență vastă în domeniul turismului și alimentației, atât la nivel local cât și internațional, precum și cu numeroase colaborări în mobilități VET, participanții și-au format abilități de comunicare profesională într-o limbă străină și de lucru în echipă și competențe profesionale: de identificare a tipurilor de produse/servicii oferite de unitatea de primire, corelare a cerințelor specifice ale clienților cu produsele/serviciile oferite de organizația de primire, de a propune soluții la problemele sesizate de către clienți, de a personaliza modalitatea de relaționare cu turistul/clientul și de a gestiona feed-back-ul turiștilor/clienților.

Codrin Benta

La finalul perioadei de mobilitate, elevii participanți au fost evaluați, iar competențele dobândite de către aceștia în stagiu au fost recunoscute prin obținerea Certificatului Europass Mobility.

Datorită competențelor formate la agenți economici relevanți în domeniul ospitalității din Braga, proiectul a contribuit substanțial la alinierea nivelului de formare a abilităților și competențelor profesionale ale elevilor la cel european, oferind posibilitatea unei mai bune inserții pe piața muncii locale dar și europene.

De asemenea, domeniul turism și alimentație presupune o interacțiune permanentă cu turiști de diferite naționalități, culturi, elevii participanți în proiect formându-și astfel atât competențe profesionale, privind adaptarea serviciilor oferite la particularitățile turiștilor, dar și de comunicare, lingvistice și interculturale.

Totodată, elevii au realizat o incursiune în cultura, istoria, civilizația portugheză, prin activitățile culturale desfășurate.

Competențele formate în timpul stagiului reprezintă totodată o valoare adăugată la dezvoltarea competențelor generale prevăzute în Programa școlară pentru modulele de specialitate, pentru domeniul turism și alimentație.

Proiectul „Customer service personalizat-competență cheie în turismul secolului XXI””, aprobat prin programul Erasmus+, Acţiune Cheie KA1 – Proiecte de mobilitate – Formare profesională (VET), cu nr. 2020-1-RO01-KA102-079077, a reprezentat o şansă în plus pentru elevii Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, pentru viitorul acestora.

Acest proiect va deschide oportunităţi în creşterea imaginii şcolii în comunitatea educaţională şi locală, creşterea calităţii în educaţie şi formarea profesională iniţială şi continuă la nivelul standardelor de calitate europeană, promovarea şi dezvoltarea parteneriatului educaţional intern şi extern, deschiderea spre valori educaţionale şi culturale europene.

ȘTIRI