Marți începe Evaluarea Națională. Peste 250 de absolvenți din Fălticeni vor susține examenul admiterii la liceuEducație

Marți începe Evaluarea Națională. Peste 250 de absolvenți din Fălticeni vor susține examenul admiterii la liceu

       Accesări: 238

Sosește momentul adevărului pentru absolvenții de gimnaziu. Aceștia intră în focul celui mai important examen, după opt ani de studiu. Marți începe Evaluarea Națională, zi din care nu vor lipsi emoțiile.

Peste 250 de absolvenți din Fălticeni vor susține acest examen care le asigură accesul la cele trei colegii din municipiu.

Evaluarea Națională se desfășoară pe 25 și 27 iunie, când absolvenții vor susține proba scrisă la limba și literatura română și la matematică.

De la cele patru școli sunt 203 absolvenți înscriși, respectiv de la Școala Gimnazială „Ion Irimescu” 66 elevi, Școala Gimnazială „Ioan Ciurea (28), Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza (42) și Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu (67).

Alți 51 de absolvenți provin de la clasele gimnaziale ale Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” (23) și Colegiului Național „Nicu Gane” (28).

Elevii nu au voie să intre în sala de examen, la Evaluarea Naţională, cu ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete, dar și manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, rezumate, ciorne, telefoane mobile, căşti audio, alte dispozitive de transmis mesajec.

Cei care se prezintă cu asemenea obiecte la sala de examen sunt obligaţi să le lase în sala pentru depozitarea obiectelor personale, apoi pot fi primiţi în examen.

Candidații care intră în sala de examen sunt obligaţi să nu comunice între ei sau cu exteriorul, să nu transmită materiale, să nu schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care permit rezolvarea subiectelor.

Accesul elevilor în unitățile de învățământ/centre de examen este permis în intervalul orar 8:00 – 8:30.
Aceștia trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. În anumite condiții, Pentru executarea schemelor și a desenelor, se poate folosi și creion negru”

Probele încep la ora 9:00, când elevii vor primi broșura cu subiectele.

Durata de rezolvare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute (două ore), calculate după completarea casetei de identificare (datele introduse de elevi vor fi verificate de asistenții din sălile de examen).

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii specifice cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neuro-dezvoltare care susțin examenele naționale în anul 2024.

Cei care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi acceptați în examen. Probele sunt monitorizate audio-video.

Ministerul Educației pune la dispoziția elevilor și părinților linia TeleVerde 0800 801 100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități legate desfășurarea Evaluării Naționale.

Numărul va fi disponibil pe durata probelor scrise.

Elevii vor afla rezultatele pe 3 iulie, până la ora 14:00. Acestea vor fi afișate la avizierul școlii și pe portalul evaluare.edu.ro

Comunicarea notelor se face anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidatului.

Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în ziua de 3 iulie (între orele 16:00 – 19:00) și pe data de 4 iulie (între orele 8:00 – 12:00).

Elevii care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori.

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 9 iulie.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, este media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele din cadrul Evaluării Naționale.

Foto: Freepik

ȘTIRI