Accesări: 328

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, cod fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, tel 0230- 547 150, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, vă informează că apelul de selecție nr.8/2019, aflat în desfășurare și având ca termen limită de depunere a proiectelor data de 28.02.2020 a fost prelungit astfel:

Apelul de selecție nr.8/2019 va fi prelungit pentru măsurile:

• M4/3A – Implementarea schemelor de calitate – cu 47 de zile calendaristice, data limita fiind 15.04.2020
• M5/3A – Acces la finanțarea formelor asociative de producători în agricultură – cu 47 de zile calendaristice, data limita fiind 15.04.2020

Toate celelalte condiții pentru accesarea fondurilor nerambursabile rămân neschimbate.

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Valea Șomuzului”

Președinte,
Sărmășanu Viorel

ȘTIRI