Accesări: 601

OCPI Suceava anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.71 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform articolului 14 alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 11.08.2022
Data de sfârșit a afișării: 09.10.2022

Adresa locului afișării publice: Primăria Râșca, județul Suceava.

Repere pentru identificarea locației: zona centrală.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Râșca.

Alte indicații utile pentru cei interesați:

Informațiile privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

ȘTIRI