Accesări: 2429

Noi angajări în sistemul local de sănătate. Spitalul Municipal Fălticeni scoate la concurs mai multe posturi pentru medici specialiști și rezidenți. Lipsa personalului a rămas una dintre cele mai stringente probleme ale unității, care nici acum nu și-a găsit rezolvarea.

Secțiile și compartimentele care au mare nevoie de medici au posturi disponibile.

Sunt vacante șapte locuri, pentru care candidații vor participa la concurs.

La Compartimentul Primiri Urgențe sunt libere două posturi, unul pentru un medic cu specialitate în medicina de urgență și unul altul cu specilitate în medicină generală cu competență atestat în medicina de urgență.

Un alt post este scos la concurs pentru un medic specialist la Secția Boli Infecțioase.

Alma Clinic - Clinica Suceava si Falticeni
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Spitalul din Fălticeni are nevoie de doi medici pe specialitatea Radiologie și Imagistică medicală.

Și la Compartimentul Neonatologie este nevoie de un medic. Aici profesează un medic pensionar, decanul de vârstă al spitalului, medicul primar Mariana Sigmund.

Lista locurilor scoase la concurs mai include un post pentru medic rezident ultimul an, specialitatea ATI.

Taote cele șapte posturi sunt cu normă întreagă.

Tematica și bibliografia de concurs poate fi găsită pe portalul Ministerului Sănătății la rubrica Tematici.

Candidații trebuie să prezinte un dosar cu o serie de acte obligatorii, printre care o cerere, o copie după diploma de medic, cazierul judiciar și certificatul medical. Printre condițiile anunțate, participanții trebuie să achite o taxă de concurs de 150 de lei.

Acesta va fi anunțat la o dată ulterioară, acesta urmând să fie organizat într-un termen de 31-90 de zile de la publicarea în Viața Medicală.

Spitalul Municipal Fălticeni este cel mai mare angajator din sectorul bugetar.

Unitatea are peste 400 de salariați. Aproximativ 70 dintre aceștia sunt medici.

ȘTIRI