Situația răspândirii epidemiei COVID-19 în sistemul de asistență socială din RomâniaActualitate

Situația răspândirii epidemiei COVID-19 în sistemul de asistență socială din România

       Accesări: 581

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) a prezentat luni, 11 mai 2020, situația răspândirii epidemiei COVID-19 în sistemul de asistență și protecție a copilului.

Informațiile sunt contabilizate la nivelul zilei de 10 mai 2020, pe baza datelor colectate la nivel național și a diagnozei structurale realizate în acest sens.

În sistemul de asistență social și protecție a copilului din România există un număr total de 57.034 de beneficiari: copii, adulți cu dizabilități și vârstnici.

Începând din data de 10 martie, situația răspândirii epidemiei la nivelul serviciilor sociale și de protecție a copilului se prezintă astfel:

·         Sub 0,2% din totalul beneficiarilor au decedat ca urmare a infectării cu virusul COVID-19, respectiv 98 de vârstnici și adulți cu dizabilități.

·         1,6% din totalul beneficiarilor din sistem sunt infectați cu virusul COVID-19, respectiv 928 persoane, dintre care 21 copii.

·         Nu s-a înregistrat niciun deces în rândul copiilor.

·         Există 360 de angajați infectați și 1 deces.

·         Principalele județe afectate de epidemia COVID-19 în sistemul de asistență socială și protecție a copilului sunt: Suceava, Galați, Neamț, Arad și Hunedoara.

Din totalul deceselor cauzate de COVID-19 în România, aproximativ 10% provin din centrele rezidențiale pentru vârstnici și persoane adulte cu dizabilități.

Măsurile excepționale luate de România față de alte țări europene (ex: măsurile precoce de prevenție și izolarea preventivă la locul de muncă al angajaților din toate centrele rezidențiale) au făcut ca țara noastră să înregistreze procente semnificativ mai mici ca în alte țări.

Provocări și vulnerabilități

Deși au fost luate o serie de măsuri etapizate de prevenire și combatere a răspândirii virusului COVID-19 la nivelul serviciilor de asistență socială și protecție a copilului, au existat o serie de factori, care au făcut totuși posibilă infectarea și decesul unor beneficiari. Din analiza realizată la nivelul ANDPDCA, pe baza datelor și informațiilor colectate în procesul de coordonare, desprindem următoarele aspecte problematice:

Existența centrelor rezidențiale mari a favorizat răspândirea virusului la o scară mai largă

CRRN Sasca Mică din Județul Suceava, unde există 242 de beneficiari adulți infectați este un exemplu concludent, care subliniază necesitatea implementării corecte și eficiente a procesului de dezinstituționalizare.

Aceste măsuri vor fi reluate și intensificate imediat ce situația epidemiologică o va permite, cu reevaluarea măsurilor și a abordării generale.

Disfuncționalitățile în testarea personalului și a beneficiarilor de către Direcțiile de Sănătate Publică

Pe tot parcursul stării de urgență, inclusiv după intrarea în vigoare a O.M Nr. 8/2020, care a instituit izolarea preventivă la locul de muncă în centrele rezidențiale, colaborarea dificilă cu o serie de Direcții de Sănătate Publică (DSP) a generat întârzieri în testare, refuzul testării și îngreunarea procesului de coordonare și organizare. 

–      șefilor de centre nu li s-au comunicat rezultatele în timp util. Aceștia au aflat din presă despre rezultatele testărilor beneficiarilor și a personalului din subordine – Vrancea.

–      DSP a refuzat testarea educatorilor izolați preventiv în centre pentru că în codul de ocupații ei nu se numesc ”îngrijitori”, deși educatorii fac activități zilnice cu beneficiarii și sunt izolați alături de ei – București.

–      tardivitatea efectuării testelor și implicit a rezultatelor, în ciuda demersurilor scrise repetate din partea conducerii DGASPC, fapt care a generat două tipuri de consecințe: fie angajații din tura inițială au efectuat zile suplimentare, peste cele 14 zile, până la sosirea rezultatelor pentru colegii din tura următoare (Covasna, Alba, Arad, Buzău), fie au intrat în tură fără rezultatele testării (Argeș, Dolj, Hunedoara, Galați, Olt, Vaslui), cauzând infectare în rândul beneficiarilor (Neamț).

–      refuzul testării motivată de absența resursei bugetare (Bihor).

–      DSP a impus acoperirea costurilor de testare de către DGASPC (Cluj) sau a solicitat asumarea achitării costurilor de testare de către DGASPC în cazul declarării acestora neeligibile în programul național de sănătate publică (Argeș).

 O parte din situațiile enumerate mai sus au fost deblocate prin demersurile ANDPDCA și coordonarea cu DGASPC.

 Tratamentul diferențiat al pacienților beneficiari vs. angajați

În județele Suceava, Hunedoara și Neamț, există centre (Sasca Mică, Paclișa, Păstrăveni) unde a fost dispusă tratarea beneficiarilor infectați în centre, iar a angajaților în spitale.

Motivația autorităților locale a fost argumentată de numărul ridicat al pacienților beneficiari (Sasca Mică) și de comportamentul disruptiv al acestora (Hunedoara). ANDPDCA a sesizat în regim de urgență Instituțiile Prefectului cu privire la lipsa de egalitate în tratament în ceea ce privește accesul la serviciile medicale.

În acest context au fost inițiate, din informațiile colectate de la DGASPC, demersuri de asigurare de personal medical și stabilire de circuite în centre pentru tratarea și îngrijirea beneficiarilor.

Lipsa parțială a echipamentelor de protecție în prima fază a stării de urgență

În contextul debutului epidemiei COVId-19 și a insuficienței generale de echipamente de protecție, în prima parte a instaurării stării de urgență, serviciile sociale s-au confruntat cu problema lipsei de echipamente de protecție.

Pe cale de consecință, MMPS – ANDPDCA au făcut demersuri susținute de a răspunde nevoilor urgente în serviciile sociale rezidențiale. Astfel, cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență, au fost alocate și distribuite în două tranșe 1.240.000 măști pentru serviciile sociale rezidențiale.

În plus, ANDPDCA a demarat un parteneriat cu UNICEF România, prin intermediul căruia sunt puse la dispoziția serviciilor rezidențiale 150.000 de măști și mănuși.

De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea efortului financiar pe care DGASPC-urile din țară l-au realizat pentru a face față cerințelor situației de criză, ANDPDCA a realizat un parteneriat cu Kaufland România, care a donat 1.128.000 lei pentru echipamente igienico-sanitare și hrană.

Din perspectiva respectării drepturilor omului și a nevoii de sprijin psiho-emoțional pentru beneficiarii și personalul din serviciile rezidențiale, ANDPDCA a realizat demersuri pentru crearea unui mecanism de sprijin și consiliere în timp real, de tip TELVERDE, cu sprijinul specialiștilor din societatea civilă.

Începând cu data de 10 martie 2020, la nivelul ANDPDCA a fost constituită un Grup de Coordonare a Situației de Criză, care a asigurat procesul de coordonare și management al situației de criză generate de epidemia COVID-19.

Au fost instituite mecanisme de comunicare, coordonare și colectare de date în timp real cu DGASPC-urile din țară și au fost transmise recomandări, circulare și dispoziții metodologice cu privire la managementul și combaterea răspândirii virusului COVID-19 în serviciile rezidențiale și în serviciile sociale comunitare.

Grupul de coordonare a asigurat: un flux continuu de informare publică cu privire la situația epidemiei COVID-19 în sistemul de asistență socială și protecție a copilului; a facilitat cooperarea inter-instituțională la nivel local pentru deblocarea diferitelor situații din teren; a colectat date și informații în timp real și a identificat măsuri la nivel sistemic, acolo unde situația a impus-o; a asigurat 24/24 de ore, 7 zile/7 zile comunicarea directă cu DGASPC-urile din țară și șefii de centre; a comunicat constant cu reprezentanții autorităților locale, sindicate, angajați, beneficiari și alți actori relevanți în domeniul social.

ANDPDCA recomandă respectarea cu strictețe a recomandărilor Ministerului Sănătății care identifică testarea angajaților din sistemul rezidențial ca prioritară.

ANDPDCA amintește că sistemul de asistență socială din România și-a asumat cele mai drastice și restrictive măsuri de combatere a răspândirii COVID-19, atât la nivelul țării dar și la nivel european. 

Considerăm că efortul angajaților trebuie susținut de o reacție adaptată situației și prevederilor legale din partea tuturor instituțiilor și factorilor de decizie, pentru binele beneficiarilor, al angajaților, al familiilor și comunităților din care aceștia fac parte.

ANDPDCA pregătește în acest moment măsurile necesare pentru ieșirea din starea de urgență și pentru ridicarea măsurii de izolare la locul de muncă a personalului centrelor. Măsurile vor viza pe de o parte aspecte ce țin de prevenirea răspândirii COVID-19 la nivelul serviciilor sociale rezidențiale, iar pe de altă parte o serie de recomandări cu privire la serviciile sociale comunitare”, a precizat Maria Mădălina Turza, președinta Autorității Naționalr pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.

ȘTIRI