România demarează procedurile pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilitățiNațional

România demarează procedurile pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități

       Accesări: 752

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) a organizat joi, 13 februarie 2020, o conferință de lansare a Proiectului „Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Proiectul a realizat pentru prima dată o radiografie a stadiului procesului de dezinstituționalizare din România.

În prezent există înregistrate 17.668 persoane cu dizabilități în instituții, dintre care 16.685 sunt persoane rezidente în cadrul a 298 de centre, iar 983 locuiesc în 137 de locuințe protejate.

Din anul 2010, când, prin Legea nr. 221/2010 România a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, a subzistat în sarcina țării noastre obligația demarării procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități. 

În perioada 2016 – 2018 au fost create sau accesate primele mecanisme de finanțare pentru dezinstituționalizare. 

Codrin Benta

Numărul de persoane pe care România și l-a asumat pentru dezinstituționalizare până în 2021, este de 1300. 

În anul 2018 a fost adoptată OUG nr. 69 de modificare a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin care s-a prevăzut metodologia de reorganizare a centrelor rezidențiale, metodologia de elaborare a Planului de restructurare precum și standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități. 

Această ordonanță stabilește la 50 de locuri capacitatea maximă a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, astfel că pentru centrele cu o capacitate mai mare de 50 de persoane trebuie elaborate planuri de restructurare. 

Pentru cele 85 de centre existente la nivelul întregii țări, cu o capacitate mai mare de 50 de locuri, au fost depuse și avizate 50 de planuri de restructurate, în timp ce 35 de centre din Brăila, Sector 2, Călărași, Cluj, Dâmbovița, Ialomița, Ilfov, Mureș, Neamț, Satu Mare, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea, planurile de restructurare sunt neelaborate sau neavizate. 

Pentru cele 50 de centre cu planuri de restructurare avizate, au fost accesate proiecte prin trei mecanisme de finanțare aflate în faza de pregătire a documentației tehnice. 

În ceea ce privește capacitatea centrelor rezidențiale mari, cu peste 100 de persoane, în prezent, situația este următoarea: în 21 de județe se regăsesc 39 de centre rezidențiale cu peste 100 de persoane; în 6 județe sunt consemnate 7 centre rezidențiale cu peste 200 de persoane.

În județul Suceava regăsim Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică, unde sunt instituționalizate 390 de persoane adulte cu dizabilități. 

Acest proiect reprezintă un pas important în ceea ce privește crearea unui cadru strategic și a unor instrumente concrete de lucru în procesul de dezinstituționalizare.

Prin intermediul acestuia, vor fi evaluate în profunzime centrele rezidențiale și nevoile reale ale beneficiarilor, pentru ca următorii pași în procesul de dezinstituționalizare să fie documentați și bazați pe realitățile existente în teren.

Dezinstituționalizarea este un proces complex, care presupune viziune, strategie, planificare și organizare bazate pe date și informații calitative și cantitative concrete. Lucrurile nu mai pot fi făcute în abstract și bazat pe aproximări.

“Trebuie să știm exact situația fiecărui beneficiar în parte, resursele comunității și nevoile acestor oameni pentru ca banii pe care îi investim în acest proces să-și atingă scopul final: un trai decent în comunitate”, declară Mădălina Turza, prședinte ANDPDCA.

ȘTIRI