Accesări: 1769

Administrația Fondului pentru Mediu a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice, pentru gospodăriile izolate, neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, până la data de 31 ianuarie 2020.

La nivelul județului Suceava, ar putea beneficia de acest program un număr de 281 de gospodării.

În zona Fălticeni, pe lista locuințelor izolate figurează 15 gospodării, cele mai multe în raza orașului Dolhasca (11 gospodării).

Potențiali beneficiari mai sunt în Slatina (2 gospodării), Rădășeni (1 gospodărie) și Râșca (1 gospodărie).

Suma alocată județului Suceava este de 7 milioane de lei.

Codrin Benta

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea de energie electrică din surse regenerabile la locuinţele situate la cel puţin 2 kilometri faţă de reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice şi prin reducerea utilizării combustibililor convenţionali.

Suma alocată sesiunii de finanțare pentru acest an este de 230 milioane lei.

Finanţarea nerambursabilă acordată de AFM este în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deserveşte o gospodărie.

Finanţarea se acordă eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de finan ţare şi pe măsura implementării proiectului.

În cadrul unei sesiuni de finanţare, solicitantul poate depune o singură cerere de finanţare pentru o parte sau pentru toate gospodăriile cuprinse în lista potenţialilor beneficiari publicată pe site-ul AFM. Pentru fiecare gospodărie se poate obţine finanţare o singură dată.

ȘTIRI