Accesări: 945

Gheorghe A. M. Ciobanu, eseist, publicist, critic de artă, muzicolog și scriitor, născut la Roman în 25 martie 1925, a plecat spre veșnicie în ziua de 30 august 2020.

Cu un desosebit instinct de iscodire în măruntaiele ascunse ale artei, Gheorghe AM Ciobanu, înzestrat fiind de natură cu valoaroase posibilități de investigare și percepere a fenomenelor artelor plastice, trecând dincolo de perceperea ochiului, tălmăcește cu mult spirit de pătrundere multe din secretele artei, ascunse de obicei privitorului obișnuit.

Având o strânsă legătură de prietenie cu maestrul Ion Irimescu și cunoscându-i temeinic opera, a publicat periodic în ziarul “Opinia fălticeneană” o suită de cronici în care analizează sistematic creația irimesciană pe capitole, temă, stil, concepție și originalitate, constituind un valoros material de referință pentru descifrarea sistematică, din punct de vedere evolutiv, a multiplelor și diverselor preocupări, pe parcursul strădaniilor maestrului de a străbate captivantul și anevoiosul ogor al artei.

După aceste cronici, au văzut lumina tiparului mai multe cărți, cele mai reprezentative despre opera maestrului Ion Irimescu fiind: “Irimescu statornicie și zbor” (2000) și “Irimescu demiurgul de tăceri” (2015).

Nutrind un profund sentiment de respect și admirație față de această urbe fălticeneană, din a cărui humă legendară, irimesciană și iubitoare de frumos, a fost zămislită și soția sa, Elena, a contribuit semnificativ la constituirea fondului documentar care îi poartă numele, din incinta Muzeului de Artă “Ion Irimescu”.

Armonia dintre “Omul” și “Scriitorul” Gheorghe A.M. Ciobanu a fost și este una dintre cele mai desăvârșite, pe măsura spiritului și vastei sale culturi, pe măsura sensibilității sale de excepție.

S-a stins tăcut, modest, cum a trăit întreaga viață, profesorul Gheorghe A.M. Ciobanu o personalitate fără egal a culturii noastre.

Magdalena Dăscălescu

Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni

***

Video arhiva: Lansarea cărții “Irimescu demiurgul de tăceri” + Fălticeni, iulie 2016.

Articol de arhivă: Despre tăcerile grăitoare ale maestrului Ion Irimescu (Autor – prof. Mioara Gafencu)

ȘTIRI