De ziua României Mari. Despre eroi și acte de eroismLocal

De ziua României Mari. Despre eroi și acte de eroism

       Accesări: 493

Început de decembrie sub însemne solare. Inițiativa ne aparține nouă, celor din clasa a IX-a C.

De altfel, propunerea a fost a doamnei diriginte Liliana Oniciuc. Dumneaei ne-a catalizat energiile. Suntem un grup unit, sărbătorind marea Unire. Purtăm cu noi coroana cu flori în trei culori pe care o vom depune la Altarul Eoilor, cele trei statui, pe care le privim cu respect și recunoștință.

˗ Care sunt cele trei evenimente de mare importanță pe care le regăsim în statui?

˗ Statuia din mijloc reprezintă un moment istoric deosebit: câștigarea Independenței de Stat prin înfrângerea jugului Otoman. Cum scria Vasile Alecsandri:

Prin foc, prin glonți, prin spăgi, prin fum/ Prin mii de baionete/ Urcăm, strigăm…iată-ne-acum/Sus, sus, la parapete. Statuia îl reprezintă pe eroul fălticenean, maior Nicolae Ioan.

Mahanu Design

˗ Pe soclul din dreapta, simbolul jertfelor din războiul de reîntregire a neamului este simbolizată prin eroismul colonelului Gavril Danielescu. Dar câte jertfe!

Presărați pe-a lor morminte/ale laurilor flori…

România Mare de la Nistru pânʼ la Tisa, cum visa marele Eminescu.

România dodoloață din Hronicul lui Blaga: Țara și-a-ntins hotarele toate/până la cer…

˗ Și cealaltă statuie cu chipul comandorului submarinului Delfinul, căpitan Constantin Costăchescu. Teribila încleștare de care ne vorbesc părinții și mai cu seamă, bunicii noștri.

˗ Bunicul meu a căzut eroic la Stalingrad.

˗ Unchiul tatălui meu a fost deportat în Bărăgan, ca dușman al poporului.

˗ Și bunicul tău, și unchiul Oanei sunt eroi. Ne amintim de ei și-i sărbătorim de Ziua Eroilor și la orice mare eveniment, precum cel de azi. Și nu numai.

˗ Dar mai sunt și eroii din decembrie 1989. Fără ei, nu ar mai fi un înainte și după.

˗ Normal. De altfel, erou este și arhitectul care a nutrit gândul Altarului Eroilor. Fiu al orașului, Crișan Popescu a visat, a calculat, a proiectat și a realizat cele două din componentele proiectului Asociației ”Strada Mare”. Anul trecut, înainte de inaugurarea celor două statui, s-a stins din viață. Și el este un erou. S-a înzidit în piatra soclului statuar, pentru a ne vorbi de eroi, eroism, România.

˗ Acum depunem prinosul recunoștinței noastre. Cinste eroilor României și făuritorilor ei!

Au fost alături de noi, doamnele profesoare Mihaela Nicolae, Luiza Nica, Luminița Corbu și domnii profesori Laurențiu Tomescu, Sorin Gafencu.

Suntem mulțumiți că am reprezentat Colegiul Național ”Nicu Gane” la sărbătoarea Marii Uniri.

Elevii clasei a IX-a C

ȘTIRI