Accesări: 289

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST” anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura 3/6B „ Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii pentru populația din regiunea Suceava Sud Est ”

1.Data lansării apelului de selecție

Proiectele se vor depune în format letric( un dosar în original şi un dosar în copie) și format electronic (CD/DVD-2 exemplare), începând cu data de 8.6.2020.

2. Data limita de depunere a proiectelor

Data limită de depunere – 8.7.2020, ora 14.00.

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”, str. Principală, nr. 389, Localitatea Vadu Moldovei, judeţul Suceava, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”. Aria geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități : Boroaia, Vadu-Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni.

4. Tipuri de beneficiari eligibili:

Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare, din teritoriul GAL Suceava Sud-Est

ONG-uri din teritoriul GAL Suceava Sud-Est pentru investiții în infrastructura educațională și culturală

Unități de cult conform legislației în vigoare;

Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B

5. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

Suma disponibilă pe măsură – 130.000,63 euro;

  • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 130.000,63 euro/proiect;
  • Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 130.000,63 euro/proiect;
  • Intensitatea sprijinului, pentru investiții conforme prezentei măsuri va fi stabilită astfel:
  • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit.
  • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit, aplicate de ONG-uri.

6. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fișa tehnică a măsurii disponibile pe site-ul www.galsuceavasudest.ro.

7. Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare:

Biroul de relaţii cu publicul este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est”, din strada Principală, nr.389, Loc. Vadu-Moldovei, judeţul Suceava (în incinta Primăriei, etaj I).

Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0742.443.910 și la adresa de e-mail: galsuceavasudest@gmail.com.

8.Alte informații pe care GAL le consideră relevante:

Variantele electronice sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL.

ȘTIRI