Accesări: 245

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST” anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura 2/6A „Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole ”

1. Data lansării apelului de selecție

Proiectele se vor depune în format letric( un dosar în original şi un dosar în copie) și format electronic (CD/DVD-2 exemplare), începând cu data de 8.6.2020.

2. Data limita de depunere a proiectelor

Data limită de depunere 8.7.2020 – ora 14.00.

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”, str.Principală, nr. 389, Loc.Vadu-Moldovei, Judeţul Suceava, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”. Aria geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități : Boroaia, Vadu-Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni.

4. Tipuri de beneficiari eligibili:

 micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural aferent GAL Suceava Sud-Est
 fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate din teritoriul GAL Suceava Sud-Est.

5. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

o Suma disponibilă pe măsură – 32.512,74 euro;
o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 32.512,74 euro/proiect;
o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 32.512,74 euro/proiect;
o Intensitatea sprijinului, pentru investiții conforme prezentei măsuri va fi stabilită astfel:
o Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 70% din totalul cheltuielilor eligibile sau
o Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturismul și în cazul fermierilor care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități neagricole

6. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fisa tehnică a măsurii disponibile pe site-ul www.galsuceavasudest.ro.

7. Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare:

Biroul de relaţii cu publicul este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est”, din strada Principală, nr. 389, Loc. Vadu-Moldovei, judeţul Suceava (în incinta Primăriei, etaj I).

Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0742.443.910 și la adresa de e-mail: galsuceavasudest@gmail.com.

8 Alte informații pe care GAL le consideră relevante:

Variantele electronice sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL.

ȘTIRI