Proiect finanțat prin POR 2021-2027: Dezvoltarea societății Alstic SRL prin achiziții de echipamente performanteAnunțuri

Proiect finanțat prin POR 2021-2027: Dezvoltarea societății Alstic SRL prin achiziții de echipamente performante

       Accesări: 676

Comunicat de presă. Proiectul „Dezvoltarea societății ALSTIC SRL prin achiziții de echipamente performante”, cod SMIS 314148, finanțat prin Programul Operațional Regional 2021-2027 este implementat de către ALSTIC SRL și are o valoare totală de 541.315,15 lei, din care 361.543,68 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Regional 2021-2027 este implementat la nivel regional de către ADR Nord Est în calitate de Autoritate de Management, ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord Est.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 11.06.2024 – 11.01.2026.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunii prin urmare obiectivul general al proiectului cu titlul „Dezvoltarea societatii ALSTIC SRL prin achiziții de ehipamente performante” este creșterea competitivității societății și creșterea numărului mediu de salariați față de anul anterior depunerii cererii de finanțare, ca urmare a implementării prezentului proiect.

Obiectivele specifice al proiectului propus, care contribuie la realizare obiectivului general, sunt
următoarele:

 1. Achiziționarea de echipamente in vederea inovarii fluxului de productie al firmei, echipamente
  eficiente din punct de vedere energetic si ce utilizeaza surse regenerabile de energie precum:
  sistem de panouri fotovoltaice, prin care proiectul deasemenea contribuie la obiectivele de
  mediu și respectă principiul DNSH (”Do no significant harm”) – A nu prejudicia în mod
  semnificativ;
 2. Dezvoltarea resurselor umane prin angajarea a 3 persoane în perioada de implementare a proiectului;
 3. Asumarea de către ALSTIC SRL a respectării principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitate
  de șanse, de gen și nediscriminare prin aplicarea prin cadrul proiectului de măsuri exacte de
  îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și
  reciclare a deșeurilor si Asigurarea egalității de șanse prin angajarea cel puțin a unei persoane
  din cele trei propuse care sa faca parte din categorii defavorizate în perioada de implementare
  al proiectului; Adaptarea infrastructurii pentru accesul la locatie a persoane cu dizabilități la
  sfârșitul perioadei de implementare al proiectului.

ALSTIC SRL
Reprezentant legal: Dănilă Gabriela
Tel: 0740165513
E-mail: alstic@yahoo.com
Adresa locatie de implementare: Municipiul Falticeni, str. Ţărăncuței, Nr. 19,
Judet Suceava.

Foto: Freepik

ȘTIRI