Convocator ELBI S.A FălticeniAnunțuri

Convocator ELBI S.A Fălticeni

       Accesări: 525

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al SC ELBI SA, se convoacă prin administrator unic Gavril Constantin, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELBI SA în data de 08.05.2024, orele 10, la sediul societății din Fălticeni, strada 13 Decembrie nr.25, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea raportului administratorului asupra rezultatelor pe anul 2023.
  2. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2023
  3. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 09.05.2024 în același loc, cu aceeași ordine de zi și la aceeași oră.

Administrator unic, Gavril Constantin

Foto: Freepik

ȘTIRI