Un nou concurs pentru ocuparea funcțiilor de directori în școli și licee. 19 posturi disponibile în zona FălticeniEducație

Un nou concurs pentru ocuparea funcțiilor de directori în școli și licee. 19 posturi disponibile în zona Fălticeni

       Accesări: 1494

Sesiune nouă de concurs în mediul educațional. Funcțiile de director și director adjunct revin în actualitate, după ce peste 90 dintre posturi au rămas vacante. 19 dintre acestea sunt disponibile la unități de învățământ aflate în zona Fălticeni.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava anunță organizarea unei noi sesiuni pentru ocuparea acestor posturi.

Sesiunea ianuarie–aprilie 2022 a început cu perioada înscrierilor, care are loc între 19 și 25 ianuarie 2022.

Sunt disponibile posturile care nu au fost ocupate la concursul organizat în toamna anului trecut, fie pentru că postul nu a avut niciun aspirant, ori candidații înscriși nu au mai putut participa din motive de sănătate, fie candidații au optat, după ce au reușit la concurs, pentru un post la o altă unitate de învățământ.

În municipiul Fălticeni au rămas vacante posturile de director de la Școala Gimnazială „Ion Irimescu” și Grădinița Specială Fălticeni, și două posturi de director adjunct la Școlile Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” și „Ion Irimescu”.

Alma Clinic - Clinica Suceava si Falticeni
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

În mediul rural al zonei Fălticeni sunt alte 11 posturi vacante la unități de învățământ din Baia, Preutești, Cornu Luncii, Dolhești, Rădășeni, Bogdănești și Vadu Moldovei.

La liceul din Dolhasca este nevoie de director adjunct, iar cel din Liteni sunt scoase la concurs toate cele posturi de la conducerea instituției.

Proba scrisă va avea loc pe 18 februarie, iar probele de interviu se vor desfășura între 16 și 25 martie.

Dată fiind situația epidemiologică actuală, dosarul de înscriere la concurs se încarcă într-o aplicație electronică.

Candidații trebuie să îndeplinească o serie de cerințe pentru a se înscrie la concurs.

Acestea prevăd că aspiranții la funcțiile de director și director adjunct trebuie să aibă minimum cinci ani în învățământul preuniversitar, au primit calificativul ”Foarte bine” acordat în ultimii doi ani școlari încheiați, nu au fost sancționați disciplinar în anul școlar curent și în ultimii doi ani școlari și nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii“ sau „colaborator al Securităţii“.

Condițiile pentru candidații concursului la funcția de director și director adjunct

a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare

b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

d) Au calificativul ”Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectoratele școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

e) Nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii“ sau „colaborator al Securităţii“.

NumărUnitate de învățământFuncția vacantă
1Școala Gimnazială nr.3 BaiaDirector
2 Școala Gimnazială BogdăneștiDirector
3 Școala Gimnazială „Constantin Blănaru” Cornu Luncii Director
4 Școala Gimnazială Budeni Director
5Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca Director adjunct
6 Școala Gimnazială Gulea Director
7 Școala Gimnazială „Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari Director
8Grădinița Specială Fălticeni Director
9Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni Director
10 Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni Director adjunct
11 Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni Director adjunct
12 Școala Gimnazială „Ion Muceleanu” Fântâna Mare Director
13Liceul Tehnologic „Iorgu Vîrnav Liteanu” LiteniDirector
14 Liceul Tehnologic „Iorgu Vîrnav Liteanu” Liteni Director adjunct
15 Liceul Tehnologic „Iorgu Vîrnav Liteanu” Liteni Director adjunct
16Școala Gimnazială Rotunda Director
17 Școala Gimnazială Preutești Director adjunct
18 Școala Gimnazială „Ion Lovinescu” Rădășeni Director
19 Școala Gimnazială nr.1 Vadu Moldovei

ȘTIRI