Accesări: 554

“Informațiuni” publicate la Fălticeni, în ziarul independent “Săptămâna”, numărul 2, pe data de 30 decembrie 1928, sub semnătura Noel.

Bisericești

Preotul V. Todicescu, profesor de religie la liceul <<Nicu Gane>> a fost numit secretar eparhial al Mitropoliei Moldovei.

Preotul V. Dăscălescu, parohul bisericei din comuna Botești, județul Fălticeni, a fost ridica la rangul de econom.

Școlare

Codrin Benta

Toate școlile primare și secundare au luat vacanță Sâmbăta trecută, până în ziua de 8 Ianuarie 1929.

Dela jandarmi

D. C. Stoleriu, secretarul companiei de jandarmi din Fălticeni, a fost retransferat dela Iași, unde fusese mutat în ajunul plecării guvernului liberal.

Încercare de sinucidere

Elevul normalist Aurel Diaconsecu a încercat să se sinucidă zilele trecute în centrul orașului, cu niște pastile de sublimat. El a fost surprins de colegul său M. Grigorescu, care l-a împiedicat de la acest act disperat.

Cauza nu se cunoaște.

Extrădarea lui I. Gârlea

Se știe că la începutul lunii Septembrie, casierul Primăriei din localitate, Ionel Gârlea a dispărut în străinătate, delapidând suma de 300.000 lei.

Suntem informați că Gârlea s-a predat legației noastre din Bruxelles, exprimându-și dorința de a fi trimis cât mai curând în patrie deoarece nu mai are cu ce să se întrețină în străinătate.

Formele de extrădare fiind îndeplinite, fostul casier al Primăriei va fi trimis sub pază în țară.

Probabil că Gârlea va fi adus la Fălticeni în cursul lunei Ianuarie, el urmând să fie deținut deocamdată în București, pentru dresarea actelor legale.

Altul…

Funcționarul Ion Ionescu, oficiant la Poșta din Fălticeni, a fost condamnat de Curtea de Apel din Iași la două luni închisoare și 23.000 lei amendă pentru că s-a făcut vinovat de delapidare, sustrageri de rambursări și frachte.

Revizuire

În cursul acestei luni au fost revizuite listele electorale pentru Cameră, Senat și Comună.

Până la 1 Ianuarie mai au timp cetățenii cari îndeplinesc condițiile de a fi alegători, să înainteze Primăriei cererile necesare pentru înscrierea lor în listele electorale.

Gentilețe

Pentru prima oară, orașul nostru are două consiliere comunale femei.

Într’una din ședințele sale, consiliul comunal a cooptat camembre de d-nele R. Moscovici, directoarea școalei israelite de fete și A. Văsescu, institutoare.

În sfârșit!

Instalându-se un al doilea motor la uzina comunală din localitate, se furnizează curentul electric dela 4 seara până la 7 jum. dimineața.

Tot ciocanul…

Hingherul Vladimir Golowschi a reclamat poliției c’a fost lovit grav cu un ciocan de hornarul Gumina Ioan, în urma unei certe.

Teatrale

Un grup de elevi ai conservatorului din București, în frunte cu concetățeanul nostru G. Tănase, au reprezentat la Sala “Bayer” sub auspiciile “Ligii Culturale” comedia <<Elixirul întineririi>>, prelucrată după Cinarov.

O comemorare

Împlinindu-se zece ani de la prima reprezentare a impresionantei piese <<Pocăiții>> de cunoscutul publicit fălticenean Osy Cohn-Karnys, pentru a comemora această aniversare, membrii cercului cultural “Lumina” din localitate au luat hotărârea de a reprezenta piesa aceasta, în cursul lunei viitoare.

După un timp de zece ani, fălticenenii vor avea din nou ocazia să admire frumoasa lucrare a distinsului nostru colaborator.

Comercianți, atenție!

Suntem informați că tuturor autorităților din localitate li s’au dat ordine stricte pentru aplicarea repausului Duminical la magazine.

Consecințele crizei

O mare firmă de fierărie din Fălticeni se găsește în încetare de plăți, ne mai putând face față crizei de numerar. Pasivul se urcă la câteva milioane.

Deasemenea încă două cunoscute magazine sunt pe punctul de a înceta plățile.

Știri din Lespezi

Din inițiativa d-lui Leon Vanilover, directorul școalei israelito-române, a luat ființă în orășelul nostru biblioteca “Ronetti-Roman”.

În vederea măririi fondurilor acestei biblioteci tineretul din localitate a organizat u frumos bal, care a avut loc în seara de 22 Decembrie.

Deși rezultatul material al balului n’a fost tocmai satisfăcător totuși comitetul organizator a hotărât să distribuie o parte din suma încasată săracilor Lespezeni, dând dovadă astfel că înțelege suferințele celor lipsiți de mijloace.

În primele zile ale lunii Ianuarie, d. Iacob bacalu, președintele Cercului Studenților evrei din Fălticeni, va vorbi în aula școalei israelite, despre <<Evrei celebri: Benjamin Disraelli>>.

ȘTIRI