Proiect aprobat pentru dotarea Școlii Gimnaziale nr.1 Bogdănești cu mobilier, materiale didactice și echipamenteAnunțuri

Proiect aprobat pentru dotarea Școlii Gimnaziale nr.1 Bogdănești cu mobilier, materiale didactice și echipamente

       Accesări: 645

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educației, finanțat din finduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României Componenta C15 –Educatie

Titlu apel: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”

Numele proiectului: “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale nr.1 Bogdănești, Județul Suceava”

Numele beneficiarului: Comuna Bogdănești, Județul Suceava

Obiectivul general ale proiectului:
Obiectivul general al proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale nr.1 Bogdănești, Județul Suceava” este reprezentat de dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente TIC a Școlii Gimnaziale nr. 1 Bogdănești în vederea creșterii calității învățământului.”

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Dotarea cu echipamente digitale a unui laborator de informatică;
  2. Dotarea cu echipamente TIC a 26 de săli de clasă (9 săli de clasă pentru învățământul gimnazial, 11 pentru învățământul primar și 6 pentru învățământul preșcolar);
  3. Dotarea cu mobilier și materiale didactice a 27 săli de clasă (1 laborator de informatică, 9 clase pentru învățământul gimnazial, 11 clase pentru învățământul primar și 6 clase pentru învățământul preșcolar);
  4. Dotarea unei săli de sport cu echipamente și materiale sportive.

Valoare nerambursabilă finanțată din PNRR (inclusiv TVA): 1.450.494,04 lei
Contract de finanțare: 2DOT/2023
Durata proiectului: 11 de luni

Data de începere: 01.08.2023
Data finalizare: 20.06.2024

Cod proiect: F-PNRR-Dotari-2023-2580

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact: domnul Sopon Cristian-Florin – primar, telefon: 0230 570 511, email: primariabogdanesti@yahoo.com.

ȘTIRI