Înscrierile la cele șapte grădinițe din Fălticeni vor începe pe 30 mai. Condițiile de înscriere sunt neschimbateEducație

Înscrierile la cele șapte grădinițe din Fălticeni vor începe pe 30 mai. Condițiile de înscriere sunt neschimbate

       Accesări: 732

Porțile pentru învățământul preșcolar se deschid la finalul primăverii. Înscrierile la grădiniță, pentru următorul an școlar, 2022 – 2023, vor începe pe data de 30 mai. Condițiile sunt neschimbate față de anii trecuți, iar în limita locurilor disponibile și copiii de 2 ani pot fi înscriși.

La nivelul municipiului Fălticeni sunt șapte grădinițe, dintre care două cu personalitate juridică, Grădinița cu Program Normal „Voinicelul” și Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”.

Până pe 30 mai au loc, reînscrierile, etapă începută din 16 mai și destinată actualilor preșcolari din grupa mică și mijlocie, cu vârste între 3 și 5 ani, pentru viitorul an școlar.

De pe pe 30 mai se fac înscrierile pentru cei care frecventează prima oară grădinița.

Părinţii pot comunica unităţii de învăţământ şi prin fax, poştă electronică sau telefonic, datele necesare – date privind solicitantul, date privind copilul, pentru a se face planificarea pentru depunerea dosarelor.

Alma Clinic

Etapa de depunere a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura conform planificării realizate de unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare. Planificarea va fi postată atât pe portalul unității de învățământ, cât și la avizier.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, după cum urmează:

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

Criteriile generale de departajare:

  • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi);
  • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
  • existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul şcolar următor, în unitatea de învăţământ respectivă;
  • existenţa unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare şcolară şi profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Potrivit Ministerului Educației, în cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, mai exact, se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menţionate, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii şi, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criterii.

Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale.

ȘTIRI