Fermierii din zona Fălticeni pot depune cererile de plată la Centrul local APIA. Termenul limită este 15 maiLocal

Fermierii din zona Fălticeni pot depune cererile de plată la Centrul local APIA. Termenul limită este 15 mai

       Accesări: 1107

Ajutor financiar pentru agricultură și pomicultură. Fermierii din zona Fălticeni pot depune începând cu 1 martie cererile de plată la Centrul local APIA Fălticeni, cereri aferente anului 2023. Noile prevederi din Planul Național Strategic au fost create pentru sprijinirea fermelor mici și mijlocii.

Vestea este cât se poate bună, în contextul în care aceste tipuri de ferme predomină, în proporție de 92%, în zona Fălticeni.

Noutățile legate de aceste prevederi au fost expuse în cadrul unei întruniri desfășurate, la finele lunii februarie, în Fălticeni.

Aproximativ 200 de fermieri au participat la sesiunea de informare susținută de reprezentații APIA prin directorul executiv Delia Moldoveanu, directorul executiv adjunct Eugen Mogoș, Nicoleta Furnică, șef serviciu autorizare plăți, și Cătălin Bulaicon, șeful centrului local APIA Fălticeni.

Fermierii trebuie să știe că la depunerea cererii de plată trebuie să prezinte la APIA o serie de documnete precum copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la ONRC/actul de înființare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înfiintare/regulamentul de organizare și funcționare, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport.

Este nevoie și de dovada deţinerii unui cont bancar activ, procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA, cât și de documentele care dovedesc utilizarea terenului și că terenul eligibil declarat este la dispoziția fermierului.

Cererile de plată, completate de fermieri în aplicația IPA-Online, vor fi depuse la centrul local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în perioada 1 martie – 15 mai 2023.

Fermierii trebuie să verifice împreună cu primăria pe raza căreia dețin terenul, situația înscrierii în Registrul agricol a terenului și să permită primăriei să transmită la APIA adeverințele privind utilizarea terenului conform înscrierii în Registrul Agricol.

Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii de plată şi să fie valabile la data depunerii Cererii.

Adeverințele emise pentru schemele din sectorul zootehnic de către asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei/oficiul pentru zootehnie judeţean, pot fi transmise electronic prin platforma pusă la dispoziție de către APIA, cu informarea fermierului.

Fermierii care deţin animale în exploataţie au obligația să se asigure că datele acestora sunt actualizate/corectate în Baza Națională de Date (la medicul veterinar concesionar/asociaţie/propriile evidenţe, dacă sunteţi utilizator SNIIA) și să se adreseze Centrului APIA în vederea completării declarației sector zootehnic în aplicația dedicată sectorului zootehnic, înainte de accesarea IPA Online.

Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.

Fermierii care sunt deja beneficiari APIA își vor actualiza la completarea Cererii doar datele ce au suferit modificări față de anul anterior. În acest fel, se reduce timpul de completare a cererii, iar probabilitatea de a introduce date greşite este mai mică.

Funcționarii APIA vor contacta fermierii în vederea închiderii electronice a cererii și pentru programarea acestora în vederea semnării Cererii și declarațiilor atașate acesteia.

Fermierii pot semna Cererile folosind și semnătura electronică. În această situație este necesar să se anunțe (prin mesaj telefonic sau prin e-mail) funcționarul desemnat să gestioneze cererea despre faptul că se dorește să se semneze electronic. Semnătura electronică aplicată pe cererea de plată trebuie descărcată din aplicația IPA-Online la data depunerii. Angajamentele și declarațiile, parte a cererii de plată, se vor semna, de asemenea, electronic la aceeași dată.

Sprijin financiar pentru sectorul vegetal și zootehnic

Un aspect important de menționat este faptul că începând cu această campanie, fermierii vor putea beneficia de sprijin financiar prin intervenții/măsuri aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, în conformitate cu Planul Strategic PAC 2023-2027, respectiv PNDR 2014-2020, sprijin finanțat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la Bugetul Naţional (BN).

Sector vegetal

Intervenţiile aferente sectorului vegetal care pot fi acordate fermierilor începând cu anul 2023, în conformitate cu Planul strategic PAC 2023-2027 (PS 2023-2027) al României sunt următoarele:

 • plăţile directe decuplate
 • plăţile directe cuplate
 • ajutoare naţionale tranzitorii

Plăţile directe decuplate

 • sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilităţii, intervenţia PD-01 (BISS)
 • sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilităţii, intervenţia PD-02 (CRISS)
  sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, intervenţia PD-03 (CIS-YF)
 • schemele pentru climă, mediu şi bunăstarea animalelor – ECOSCHEME
 • practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil, intervenţia PD-04
 • practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodăriile tradiţionale, intervenţia PD-05
 • înierbarea intervalului dintre rânduri în plantaţiile pomicole, viticole, pepiniere şi hameişti, intervenţia PD-06

Plăți directe cuplate

Plăţile directe cuplate pentru venit în sectorul vegetal care pot fi acordate fermierilor începând cu anul 2023 sunt următoarele:

 • soia, intervenţia PD-09 (minim 1.900kg/ha)
 • lucernă, intervenţia PD-10 (minim 15 tone/ha masă verde, 3,75 tone/ha fân sau derivate, 200kg/ha sămânță certificată)
 • leguminoase boabe pentru industrializare (7.3 mazăre de grădină-minim 1.900kg/ha
 • fasole boabe-minim 1.000kg/ha şi fasole păstăi-minim 4.900kg/ha), intervenţia PD-11
 • cânepă, intervenţia PD-12 (minim 500 kg semințe/ha, 5.000 kg tulpini uscate/ha)
 • orez, intervenţia PD-13 (minim 4.500 kg/ha)
 • sămânţă de cartof, intervenţia PD-14 (minim 15 tone/ha)
 • hamei, intervenţia PD-15 (minim 540 kg conuri uscate/ha)
 • sfeclă de zahăr, intervenţia PD-16 (minim 33.000 kg/ha)

Ajutoare naționale tranzitorii (ANT)

Ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul vegetal care pot fi acordate fermierilor, începând cu anul 2023 sunt următoarele:

 • culturi în teren arabil, ANT 1
 • plată decuplată pentru in pentru fibră, ANT 2
 • plată decuplată pentru cânepă pentru fibră, ANT 3
 • plată decuplată pentru tutun, ANT 4
 • plată decuplată pentru hamei, ANT 5
 • plată decuplată pentru sfeclă de zahăr, ANT 6

Sectorul zootehnic

 • Scheme pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor (eco-scheme)
 • PD-07 – Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte
 • PD-08 – Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat

Sprijin cuplat pentru venit în sectorul zootehnic (SCVZ)

SCVZ se acordă fermierilor activi, crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine și crescătorilor de viermi de mătase, care respectă normele de condiționalitate potrivit prevederilor art. 12 și anexei III din Regulamentul (UE) nr. 2021/2115.

Tipuri de SCVZ

• vaci de lapte – intervenția PD-21
• taurine de carne – intervenția PD-22
• bivolițe de lapte – intervenția PD-23
• ovine – intervenția PD-24
• caprine – intervenția PD-24 • viermi de mătase – intervenția PD-25

Ajutoare naționale tranzitorii (ANTZ)

ANTZ se acordă crescătorilor de animale din speciile bovine, ovine/caprine înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele intervenții:

 • schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte – intervenția ANTZ 7;
 • schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne – intervenția ANTZ 8;
 • schemă cuplată de producţie, speciile ovine/caprine – intervenția ANTZ 9.

În cazul ANTZ nu se aplică respectarea normelor privind cerințelor de condiționalitate.

Pentru ANTZ, condițiile de eligibilitate trebuie respectate pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA în parte (minim 3 tone lapte / exploatație, minim 3 capete bovine cu vârsta de minim 16 luni la data de referință / exploatație, minim 25 capete caprine / exploatație, minim 50 capete ovine / exploatație).

ȘTIRI