Cartea electronică de identitate urmează să apară în luna augustActualitate

Cartea electronică de identitate urmează să apară în luna august

       Accesări: 1263

Ministrul Cercetării, Ciprian Teleman, a afirmat, în cadrul unei dezbateri pe tema digitalizării României, că românii ar butea beneficia de noua carte de identitate electronică din luna august a acestui an.
Documentul ar urma să aibă dublu rol: identificarea digitală și posibilitatea de a semna electronic cu ajutorul lui.

Forma şi conţinutul cărţii electronice de identitate au fost stabilite la sfârşitul anului 2020.

Dimensiunea documentului electronic va fi de 85,60 mm x 53,98 mm, potrivit Organizației Internaționale pentru Standardizare.

Cartea electronică de identitate românească va conține toate elementele de securitate obligatorii prevăzute de legislația europeană, astfel încât va permite libera circulație a deținătorilor (cel puțin) în spațiul Uniunii Europene.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Spre deosebire de cartea de identitate simplă, cea electronică va fi tipărită pe ambele fețe. Pe fața documentului vor fi trecute: denumirea statului emitent, tipul documentului, numele de familie, prenumele, genul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin), cetățenia, data nașterii, codul numeric personal, numărul documentului, data expirării valabilității, semnătura olografă a titularului, imaginea facială a titularului.

Setul de informaţii de pe verso cuprinde: domiciliul, data emiterii și autoritatea emitentă, zona de citire automată cu caractere identificabile optic (MRZ), zona cip.

ȘTIRI