Școala „Ioan Ciurea” primește 24 din 24 de calificative „Foarte bine” la evaluarea făcută de experții ARACIPEducație

Școala „Ioan Ciurea” primește 24 din 24 de calificative „Foarte bine” la evaluarea făcută de experții ARACIP

       Accesări: 2061

Un rezultat care vorbește de la sine. Școala Gimnazială „Ioan Ciurea”, din municipiul Fălticeni, a primit 24 de calificative „Foarte bine” la evaluarea externă făcută de experții ARACIP. Vizita comisiei s-a desfășurat între 6 și 9 iunie, chiar în perioada grevei generale.

Elevii și profesorii de la această instituție s-au întors la cursuri, astfel încât specialiștii de la ARACIP să poată evalua și procesul educativ.

Experții au luat în calcul la elaborarea raportului final condițiile oferite de unitatea de învățământ, dar și opiniile părinților, elevilor și profesorilor. Mai exact, este vorba despre chestionare în care respondenții au participat la un sondaj cu câteva întrebări referitoare la școală.

Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” este cea mai tânără, dar și cea mai modernă unitate de învățământ cu clasele I – VIII din municipiul Fălticeni.

Pe lângă dotările noi în materie de mobilier, materiale didactice și dispozitive electronice, școala beneficiază în prezent de tehnologii de ultimă generație care utilizează energia solară.

Mahanu Design

În urma unor investiții ce au permis instalarea de sisteme complexe și eficiente, pentru scăderea consumului de energie și creșterea confortului termic.

Unitatea dispune și de o sală de sport modernă, iar pe viitor, la Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” va fi construit un Centru Multimedia. Noul obiectiv va avea sală de festivități, bibliotecă și sală de mese.

Calificativ maxim

Activitate de evaluare a mai inclus pe lângă asistența la secvențe de lecții și vizitarea spațiilor școlare, administrative și auxiliare, o serie de interviuri cu directorul, apoi cu membrii Consiliului de Administrație, secretarul, bibliotecarul, consilierul școlar și administratorul de patrimoniu, administratorul financiar, membrii CEAC, interviuri cu profesorii, părinții și elevii.

Cei 24 de „Foarte bine” reprezintă maximul calificativului care poate fi atins și acordat într-o evaluare externă.

Concluzia evaluatorilor, publicată în raportul comisiei experților, este că „Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” reprezintă un exemplu de bună practică în peisajul educațional din municipiul Fălticeni”.

Directorul Marius Pintilii afirmă că acest rezultat deosebit a fost posibil numai datorită strânsei colaborări dintre școală, familie și autoritățile locale.

Ce au fost evaluate?

ARACIP, agenția care acreditează și evaluează colegiile, școlile și grădinițele, urmează să emită un certificat de confirmare al calității educației la Școala Gimnazială „Ioan Ciurea”.

Au fost evaluate toate aspectele ce țin de funcționarea propriu-zisă a școlii:  progresul elevilor și calitatea activităților de predare (analiza situaţiei rezultatelor şcolare pe ultimii trei ani, comparativ cu rezultatele la nivel de judeţ şi la nivel naţional),

Experții au mai evaluat încadrarea (personalul titular, calificat), baza materială și siguranța elevilor, climatul organizațional și managementul școlar, bunele practici ale școlii.

Certificatul ARACIP este valabil timp de cinci ani.

Un calificativ similar, 24 de „Foarte bine” pe linie, a obținut și Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș”.

Care sunt cei 24 de indicatori din evaluarea ARACIP

Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni a reușit să obțină calificativul „Foarte bine” pe linie la toți cei 24 de indicatori:

 • Indicatorul  1. Existența, structura și conținutul documentelor proiective: planul de dezvoltare și planul managerial
 • Indicatorul  2. Organizarea internă și funcționarea curentă a unității de învățământ
 • Indicatorul  3. Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă și de gestionare a informației
 • Indicatorul 4. Asigurarea sănătății și securității tuturor celor implicați în activitatea școlară
 • Indicatorul  5. Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi
 • Indicatorul  6. Caracteristicile, dotarea și utilizarea spațiilor școlare, administrative și auxiliare
 • Indicatorul 7. Accesibilitatea  spațiilor școlare, administrative și auxiliare și a echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învățământ și auxiliarelor curriculare
 • Indicatorul 8. Managementul personalului didactic, de conducere, didactic auxiliar și nedidactic
 • Indicatorul 9. Definirea și promovarea ofertei educaționale
 • Indicatorul  10. Proiectarea curriculumului și planificarea activităților de învățare
 • Indicatorul  11. Realizarea activităților de învățare, asigurarea participării și obținerea stării de bine
 • Indicatorul 12.  Rezultatele obținute (participare școlară, rezultatele învățării și starea de bine)
 • Indicatorul 13. Urmărirea traiectului școlar și/sau profesional ulterior al absolvenților
 • Indicatorul  14. Constituirea bugetului unității de învățământ și execuția bugetară
 • Indicatorul  15.  Realizarea autoevaluării instituționale și asigurarea internă a calității conform prevederilor legale
 • Indicatorul  16. Dezvoltarea profesională a personalului
 • Indicatorul 17. Revizuirea ofertei educaționale și a PDI / PAS
 • Indicatorul 18. Optimizarea evaluării rezultatelor învățării
 • Indicatorul  19. Evaluarea calității activității corpului profesoral
 • Indicatorul  20.  Optimizarea accesului la resursele educaționale
 • Indicatorul  21. Constituirea bazei de date a unității de învățământ
 • Indicatorul  22. Asigurarea accesului la oferta educațională a școlii
 • Indicatorul  23. Constituirea și funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calității Indicatorul 
 • Indicatorul 24. Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare

ȘTIRI