Ne despărțim de un reper în spațiul școlar fălticenean. Rânduri de suflet despre profesorul Adrian HolbanLocal

Ne despărțim de un reper în spațiul școlar fălticenean. Rânduri de suflet despre profesorul Adrian Holban

       Accesări: 1364

Seniorul de care astăzi ne despărțim, a fost un reper uman în spațiul școlar fălticenean. S-a înzidit în școala de la „Nicu Gane” încă din clasa întâi primară. Fapt rar și grăitor: clasele primare, gimnaziale și liceale stau la temelia formației sale.

După studenție, a revenit în matca natală unde a profesat la școala în care se formase.

Nobilă coincidență! Este veteranul. Este seniorul.

”O viață de om așa cum a fost” cu implicări în social, în mediul familial și în cel profesional. De la început la sfârșit. De la prima la ultima clasă. De la prima oră la catedră până la ultimul gong.

Prezent în 1970 la Centenar și tonic prezent la sărbătorirea, în 2020, a celor 150 de ani de școală la ”Nicu Gane”, ca tânăr pensionar. Și doar încă trei ani în care, rezolvitorul problemelor din cartea lui Irodiev nu și-a putut rezolva marea problemă a vieții: sănătatea.

Codrin Benta

Privim parcursul biografic și profesional prin zilele încărcate de viață. Demn de cinstire și de amintire, a avut sansa de a trăi bucuria împlinirilor didactice. S-a dăruit profesiei cu seriozitate, exigență și rigoare.

Potențialul didactic și profesional i-a permis să fie călător prin cele două veacuri. S-a bucurat de reușitele foștilor săi elevi, unii cu împliniri pe măsură în lumea științifică mondială.

Fiecare cerc de vârstă i-a adus împliniri consemnate pe tabela de marcaj în registre diferite.
Generații de elevi s-au format sub îndrumarea sa, iar acum îi luminează drumul. Colegi de cancelarie și foști elevi îl regretă și-i păstrează o amintire frumoasă seniorului ce urcă azi spre limpezimi de cer.

Suntem alături de o îndurerată mamă aproape centenară, de soția devotată și de fiul său, absolvent al aceluiași prestigios colegiu, însoțiți în surdină de Recviemul lui Mozart interpretat la vioară de fizicianul ce a iubit atât de mult muzica. Și fizica. Și școala. Și familia. Și viața. Și profesia. Și oamenii.

Lumină lină, stimatul și dragul nostru coleg înveșnicit în destinul școlii de la ”Nicu Gane” și pentru care ”timpul n-a mai avut răbdare”.

”Lumină lină, lini lumini” (Ion Alexandru).

Catedra de Fizică de la Colegiul Național ”Nicu Gane”

ȘTIRI