Accesări: 204

Data lansării sesiunii: 02.06.2022
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: 6

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST” anunță lansarea apelului de selecție pentru Măsura 3/6B „Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii pentru populația din regiunea Suceava Sud Est”

 1. Data lansării apelului de selecție

Proiectele se vor depune în format letric (un dosar în original şi un dosar în copie) și format electronic (CD/DVD-2 exemplare), începând cu data de 02.06.2022.

 1. Data limita de depunere a proiectelor

Data limită de depunere – 04.07.2022, orele 14.00.

 1. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte
  Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”, str. Principală, nr. 389, Loc. Vadu Moldovei, Judeţul Suceava, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.
  În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”. Aria geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități : Boroaia, Vadu-Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni.
 2. Tipuri de beneficiari eligibili:
 • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare, din teritoriul GAL Suceava Sud-Est
 • ONG-uri din teritoriul GAL Suceava Sud-Est pentru investiții în infrastructura educațională și culturală
 • Unități de cult conform legislației în vigoare;
 • Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B
 1. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:
 • Suma disponibilă pe măsură – 120.449,79 euro;
 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 24.089,95 euro/proiect;
 • Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 24.089,95 euro/proiect;
 • Intensitatea sprijinului, pentru investiții conforme prezentei măsuri va fi stabilită astfel:
 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit.
 • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit, aplicate de ONG-uri.
 1. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fisa tehnică a măsurii disponibile pe site-ul www.galsuceavasudest.ro.
 2. Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare:

Biroul de relaţii cu publicul este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est”, din strada Principală, nr. 389, Loc. Vadu-Moldovei, judeţul Suceava (în incinta Primăriei, etaj I).

Alma Clinic - Clinica Suceava si Falticeni
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0742.443.910 și la adresa de email: galsuceavasudest@gmail.com.

 1. Alte informații pe care GAL le consideră relevante:

Variantele electronice sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL.

ȘTIRI