Implementare proiect „Sprijin pregătitor pentru elaborarea SDL Suceava Sud-Est pentru perioada 2023-2027” (II)Anunțuri

Implementare proiect „Sprijin pregătitor pentru elaborarea SDL Suceava Sud-Est pentru perioada 2023-2027” (II)

       Accesări: 30

COMUNICAT DE PRESĂ

Implementare proiect – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală Suceava Sud Est pentru perioada 2023-2027

La data de 22.09.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală Suceava Sud Est a semnat Decizia de finanțare nr. 19100000012313500039 prin care a fost aprobat proiectul cu titlu – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală Suceava Sud Est pentru perioada 2023-2027.

După realizarea acțiunilor de animare și informare la nivelul teritoriului partenerii au stabilit tema unificatoare a viitoarei strategii. Denumită ”Dinamică economică și comunitară în regiunea GAL Suceava Sud-Est ” aceasta are la bază o abordare sistemică cu legături între acțiuni și sectoare, conducând la o dezvoltare integrată a teritoriului în urma implementării Strategiei de Dezvoltare Locală.

Un aspect crucial al temei îl reprezintă identificarea și susținerea activităților economice, ținând cont de particularitățile și resursele specifice ale zonei. Dezvoltarea mediului de afaceri, diversificarea economiei rurale și crearea de locuri de muncă contribuie semnificativ la reducerea dependenței de resursele externe și la oprirea fenomenului de migrare a populației în special tinere către zone mai dezvoltate.

Pe lângă aspectele economice, tema pune accentul și pe dezvoltarea serviciilor destinate comunității. Prin diversificarea și îmbunătățirea serviciilor publice, se urmărește să se asigure o calitate mai bună a vieții pentru locuitorii din teritoriul Suceava Sud Est.

Astfel, se pot implementa proiecte menite să implice activ comunitatea în procesul de dezvoltare, consolidând astfel coeziunea socială și identitatea locală.

Se va pune accent, de asemenea, pe conservarea și promovarea patrimoniului cultural și a tradițiilor locale stimulând astfel dezvoltarea culturii și atragerea de turiști în regiunea Suceava Sud Est.

Un alt element important al temei este promovarea conștientizării asupra importanței conservării naturii, prin sensibilizarea locuitorilor cu privire la valorile ecologice ale zonei și impactul pozitiv pe care îl pot avea asupra mediului înconjurător.

Acest demers nu numai că contribuie la protejarea biodiversității, dar poate crea și un sentiment de responsabilitate și apartenență la nivel comunitar.

Astfel, tema „Dinamică economică și comunitară în regiunea GAL Suceava Sud-Est” își propune să continue să susțină dezvoltarea sustenabilă a teritoriului, unde progresul economic se îmbină armonios cu respectul pentru mediu, cultură și îmbunătățirea calității vieții comunității locale.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Suceava Sud-Est

ȘTIRI