DGASPC Suceava eliberează biletele pentru transport interurban acordate persoanelor cu grad de handicapActualitate

DGASPC Suceava eliberează biletele pentru transport interurban acordate persoanelor cu grad de handicap

       Accesări: 656

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţeului Suceava a anunţat că începe eliberarea biletelor de călătorie pentru transport interurban către persoanele încadrate în grad de handicap, accentuat sau grav.

Acţiunea a demarat luni, 22 februarie 2021, şi se va derula la sediul DGASPC Suceava.

De această facilitate beneficiază persoanele cu dizabilităţi, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială.

În Municipiul Fălticeni există peste 200 de potenţiali beneficiari ai acestui sprijin.

Aceste persoane îşi pot exprima opţiunea pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

Alma Clinic - Clinica Suceava si Falticeni
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Cererea poate fi depusă prin e-mail la office@dpcsv.ro sau la sediul DGASPC Suceava.

Persoanele cu dizabilităţi, asistenţii personali sau persoanele împuternicitecare optează pentru transport interurban, trebuie să se prezinte personal la DGASPC Suceava cu: vechea legitimaţie (în cazul celor care deţin una), o poză tip buletin şi copia actului de identitate.

Cererea pentru decontarea carburantului se depune la sediul DGASPC Suceava sau se transmite prin poştă în termen de 60 de zile de la efectuarea călătoriei, împreună cu documentele aferente, pe adresa: DGASPC Suceava, b-dul George Enescu, nr. 16. Cod. 720231.

Documentele necesare sunt:

– bonul / bonurile fiscale de carburant în original datate şi ştampilate cu ştampila distribuitorului (bonul va fi din ziua călătoriei sau cu câteva zile anterior efectuării călătoriei, începând cu anul 2021, nu după data efectuării călătoriei);

– copie de pe documentele de identitate;

– copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap

– copie a extrasului de cont pe numele solicitantului sau a părintelui, tutorelui sau persoanei care se ocupă cu îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat.

Decontarea carburantului către persoanele îndreptăţite se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii şi a documentelor aferente.

ȘTIRI