Accesări: 1176

Vor fi mai puțini elevi în clasă. Ministerul Educației Naționale a decis reducerea numărului acestora, cel mai probabil pe fondul scăderii populației școlare. În sălile de curs vor fi cu doi sau patru elevi mai puțin decât până acum.

Măsura se aplică doar unităților din învățământul liceal.

Numărul elevilor în clasă se va reduce de la 28 la 24 pentru filiera tehnologică şi învăţământul profesional, inclusiv cel dual, precum şi pentru filiera vocaţională, respectiv profil sportiv, teologic, pedagogic şi învăţământul liceal de artă.

Pentru filiera teoretică, numărul va fi redus de la 28 la 26 de elevi în clasele pentru filiera teoretică.

Ministerul Educaţiei Naționale precizează că, având în vedere modificările promovate, activităţile specifice mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar (privind constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar) au fost decalate corespunzător.

Codrin Benta

Inspectoratele şcolare vor transmite până la data de 1 februarie 2021 la Ministerul Educaţiei proiectele planurilor de şcolarizare revizuite conform noilor reglementări, în vederea fundamentării cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat.

Ministerul Educației Naționale subliniază că „această măsură se constituie într-un pas concret în direcția României Educate”.

ȘTIRI