Convocator ELBI S.A.Anunțuri

Convocator ELBI S.A.

       Accesări: 859

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al S.C. E.L.B.I. S.A., se convoacă, prin administrator unic Gavril Constantin, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ai societății S.C. E.L.B.I. S.A. la data de 25.03.2024, ora 13, la sediul societății din Fălticeni, strada 13 Decembrie nr.25.

  • Aprobarea contractării unui credit de la Banca Transilvania
  • Aprobarea constituirii garanțiilor
  • Acordarea mandatului pentru negocierea și semnarea tuturor actelor necesare, în scopul îndeplinirii deciziilor către domnul Gavril Constantin, în calitate de administrator

Foto: Freepik

ȘTIRI