Comuna Horodniceni primește fonduri PNRR pentru reabilitarea energetică destinată Școlii Primare BoteștiRural

Comuna Horodniceni primește fonduri PNRR pentru reabilitarea energetică destinată Școlii Primare Botești

       Accesări: 102

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Reabilitare energetică moderată a Clădirii Școlii Primare din satul Botești, Comuna Horodniceni, Județul Suceava

Proiect nr. C10-I3-2728/14.10.2022

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horodniceni, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile prin contractul de finanțare nr. 9763/474/15.02.2023, a demarat procedura de implementare a proiectului intitulat „Reabilitare energeticӑ moderatӑ a clădirii școlii primare din satul Botești, Comuna Horodniceni, județul Suceava”, Proiect nr. C10-I3-2728 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/ I.3- Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Componenta 10 – Fondul Local, Runda 2.

Proiectul are ca obiectiv specific reabilitarea energeticӑ moderatӑ a clӑdirilor publice – Școala primară din satul Botești, Comuna Horodniceni, în scopul îmbunătățirii serviciilor publice la nivel local, creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de carbon, utilizând surse regenerabile de energie.

Alma Clinic

Valoarea totală a finanțării nerambursabile din PNRR pentru proiect este de 507.772,57 lei inclusiv TVA alocată investiției de reabilitare energeticӑ moderatӑ a clădirii școlii primare din satul Botești, Comuna Horodniceni (Componenta de împrumut a PNRR, investiția C10 – I3) din care 426.699,64 lei reprezintă valoarea eligibilӑ din PNRR fără TVA şi 81.072,93 lei reprezintă valoarea TVA aferentӑ cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni, începând cu 15 februarie 2023, până la 15 martie 2025.

Date de contact: Primar Florea Neculai, Tel:023 054 5736, e-mail: primariahorodniceni@yahoo.com, website: comunahorodnicenisv.ro, adresa: strada Fălticenilor, nr.475, sat Horodniceni, comuna Horodniceni, județul Suceava, cod poștal 727310, România.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României şi din fonduri naţionale.

ȘTIRI