Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” desfășoară cu succes un proiect european în domeniul serviciilor turisticeEducație

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” desfășoară cu succes un proiect european în domeniul serviciilor turistice

       Accesări: 1843

Experiențe valoroase pentru mediul educațional fălticenean. Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” derulează proiectul european „ASSIST”, axat pe specializarea în servicii turistice, beneficiarii acestuia fiind elevii unității de învățământ. Perioada de implementare se va încheia peste trei luni, mai precis pe 16 septembrie 2021, după trei ani de activități de pregătire într-un domeniu aflat într-o continuă evoluție și dezvoltare.

Proiectul „ASSIST” (Asistență și suport de specialitate în servicii turistice), derulat prin programul Erasmus+, a oferit unui grup de 30 de liceeni, din clasele a X-a și a XI-a, posibilitatea de a cunoaște și învăța elementele definitorii ale turismului și serviciilor din turism.

Coordonatorul proiectului, profesoara Claudia Suseanu, a punctat reperele cheie ale stagiilor de pregătire și formare care au asigurat acumularea de cunoștințe prețioase.

Elevii Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni, de la profilul turism și alimentație/turism, au derulat stagii de formare profesională, în două fluxuri, câte 15 elevi pe flux, la agenți economici de profil din localitatea spaniolă Granada.

Primul flux s-a derulat în perioada 10 iunie – 28 iunie 2019, iar al doilea flux al proiectului, între 17 mai – 4 iunie 2021.

Alma Clinic - Clinica Suceava si Falticeni
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Activitățile practice au fost desfășurate în organizațiile MEP Europrojects Granada, Ideas Granada, Hotel Abadia, Hotel Las Nieves, Happyguay Tour, cu o experiență vastă în domeniul interacțiunii cu turiști, atât la nivel local cât și internațional, precum și cu numeroase colaborări în mobilități VET.

Proiectul a avut ca obiective formarea competențelor de interacțiune cu turiștii străini în situații reale de învățare și de muncă, dezvoltarea competențelor de valorificare a potențialului turistic local în context internațional.

„Această experiență desfășurată în Spania va deschide oportunităţi în creşterea imaginii şcolii în comunitatea educaţională şi locală, creşterea calităţii în educaţie şi formarea profesională iniţială şi continuă la nivelul standardelor de calitate europeană. „ASSIST” asigură promovarea şi dezvoltarea parteneriatului educaţional intern şi extern, deschiderea spre valori educaţionale şi culturale europene.”, a declarat profesoara Claudia Suseanu, coordonatorul proiectului. „Proiectul a reprezentat o şansă în plus pentru elevii Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” și pentru viitorul acestora.”

Participanții și-au format abilități de comunicare profesională într-o limbă străină (spaniolă și engleză) și abilități de lucru cu documente caracteristice zonelor turistice, harți, ghiduri, și competențe profesionale, printre care identificarea formelor de turism practicate în Granada și Andaluzia.

Elevii din proiectul european „ASSIST” au dobândit abilități de sintetizare a informațiilor cu privire la obiectivele turistice au învățat cum pot fi rezervate bilete pentru diverse activități culturale și pentru intrări la obiectivele turistice, dar și cum pot concepe unui tur al principalelor obiective turistice și de a însoți grupuri de turiști în vizitarea obiectivelor turistice.

În același timp, elevii colegiului din Fălticeni au dobândit formarea competențelor de asistență și suport de specialitate oferit turiștilor, și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare profesională, cel puțin într-o limbă străină (spaniolă și/ sau engleză), în paralel cu dezvoltarea competențelor sociale, de inițiativă și autonomie atât în plan profesional cât și personal.

Datorită competențelor formate la agenți economici relevanți, din Granada, proiectul a contribuit, de asemenea, la creșterea motivației elevilor pentru propria educație și formare profesională.

Profesoara Suseanu a punctat și valorile reper al proiectului: autonomia în luare deciziilor și asumarea acțiunilor, solicitudine față de cei din jurul lor, sustenabilitatea parcursului profesional, sentimentul de incluziune și integrare într-un mediu nou de muncă și de viață. La acestea se adaugă experiența câștigată prin competențe de specialitate la standarde europene, conștientizarea caracterului Transferabil al cunoștințelor, abilităților și competențelor formate pe parcursul stagiului la diverse posturi din domeniul turismului, în plan local, regional, național și internațional.

Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele formate de-a lungul derulării proiectului derulat în Spania vor fi folosite de către elevii participanți în proiect și prin realizarea, ca produs final al proiectului, a unui Punct de informare turistică al municipiului Fălticeni, amenajat într-un spațiu în Centrul de Documentare și Informare al școlii, care va conține și informații relevante despre proiect.

ȘTIRI