Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni este partener într-un proiect european de anvergurăEducație

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni este partener într-un proiect european de anvergură

       Accesări: 1859

Beneficiile programelor europene ajung în sistemul de învățământ local. Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni fructifică experiențe valoroase dintr-un proiect de anvergură, experiențe care se vor regăsi în modul de predare la clasă. Îmbunătățirea actului educațional este principalul scop, iar profesorii acestei unități școlare îmbrățișează ideile noi care contribuie la dezvoltarea profesională.

Colegiul este partener într-un nou program Erasmus+, împreună cu patru organizații nonguvernamentale din Cipru, Grecia, Spania și Belgia.

Proiectul, ce se derulează între noiembrie 2019 și octombrie 2021, se numește „EdComix”, acțiunea cheie KA201 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, și este coordonat de Yuzupulse (Franţa), un operator economic specializat în consiliere și servicii pentru relații publice, societatea susține și promovează inovația socială, educația și cultura prin tehnologii curente, tutoriale și aplicații pe care doritorii din mediul formal şi nonformal le pot accesa cu ușurință în vederea îmbunătățirii competențelor educaționale și profesionale.

Prima întâlnire transnațională din cadrul parteneriatul strategic s-a derulat în perioada 3-5 decembrie, la Nicosia, capitala Ciprului. Fiecare instituție parteneră a prezentat instituția de proveniență și au fost detaliate strategiile de lucru pentru îndeplinirea obiectivelor din proiect.

Colegiul fălticenean a fost reprezentat profesoarele Claudia Suseanu și Magdalena Truşcan.

Directoarea Claudia Suseanu, a punctat, printre altele, faptul că există o lungă tradiție în școală privind implementarea proiectelor europene cu impact pozitiv asupra calității educației la nivelul acestei instituții.

Proiectul include produse intelectuale specifice care vor sprijini elevii în parcursul lor educativ și profesorii interesați de resurse noi în activitatea lor didactică.

Studiile și sondajele Uniunii Europene confirmă faptul că exigențele angajatorilor cresc, absolvenții întâlnind deseori dificultăți în realizarea carierei profesionale. Cu toate că limba engleză este, la ora actuală, predată în proporție de peste 90% în majoritatea școlilor europene, nu este mereu asimilată la un nivel optim.

Un sport real și de impact sunt materialele educaționale sub forma benzilor desenate create în acest proiect, care ajută la dezvoltarea competențelor de limba engleză ale elevilor din învățământul secundar.

Profesorii își vor îmbunătăți metodele de predare a limbii engleze și competențele TIC utilizând platforma e-learning a proiectului. Aici vor întâlni tutoriale care vor explica, pas cu pas, procesul de creare a benzilor desenate în format digital și includerea acestora în lecțiile de limba engleză.

Profesoara Magdalena Trușcan menționează că îmbunătățirea tehnicilor de predare pentru profesorii de EFL prin metode și tehnici inovative (digital comic books) și dezvoltarea competențelor de limba engleză pentru elevii din învățământul secundar prin intermediul benzilor desenate, inclusiv pentru elevii cu cerințe educative speciale sunt două axe prioritare vizate de proiectul actual.

La nivel de parteneriat transnațional, proiectul are drept grup țintă elevi din învățământul secundar, educabili europeni, elevi cu cerințe educative speciale din învățământul secundar, dar și profesori de limba engleză care își doresc optimizarea tehnicilor de predare.

Proiectul are atât rezultate intangibile, cât și rezultate tangibile prin realizarea unui ghid metodic (EdComix) realizat în cinci limbi (format digital). Ghidul este realizat în engleză, franceză, greacă, spaniolă și română și include activități dedicate învățării incluzive.

Participanții din acest program european dispun de un manual de utilizare pe internet a benzilor desenate, în predarea limbii engleze pentru fiecare țară parteneră, un modul E-Learning de valoare 1 ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) cu cel puțin 40 utilizatori, dar și 45 de secvențe de lecții cu 90 benzi și pagini desenate pentru competențele lingvistice A2 şi B1.

La acestea se adaugă un ghid de creare și organizare de ateliere de lucru cu benzi desenate pentru elevi, un ghid de bune practici, experiențe, impresii şi recomandări ale profesorilor din timpul folosirii pachetelor de lecții, având ca suport benzile desenate.

Impactul estimat al proiectului va fi cuantificat la nivel local și european, vizând astfel asigurarea de beneficii pe termen lung.

Magdalena Trușcan subliniază faptul că toate materialele realizate în cadrul proiectului vor fi accesibile atât pe site-ul proiectului, platforme precum eTwinning sau School Gateway, cât și accesibile în pagina de Facebook destinată proiectului EdComix, asigurând, în acest fel, premisele desfășurării unui proces educațional la standarde europene.

ȘTIRI