Colegiul „Mihai Băcescu” derulează un nou proiect european. Accent pe asimilarea limbii engleze la nivel optimEducație

Colegiul „Mihai Băcescu” derulează un nou proiect european. Accent pe asimilarea limbii engleze la nivel optim

       Accesări: 1397

Experiențele europene aduc plus valoare actului educațional. Beneficiile programelor Erasmus+ s-au reflectat de-a lungul anilor și la nivelul Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”, unitate de învățământ ce pune accent tot mai mult pe colaborări la nivel internațional. Cea mai nouă participare s-a cristalizat în jurul unui proiect ce reunește cinci parteneri.

Este vorba de un proiect intitulat „Digital – English as a Second Language” (D-ESL), nr. ref. 2021-1-BE01-KA220-SCH-000027783, acțiunea cheie KA220, pentru parteneriate de cooperare în educația școlară.

Sunt implicate trei școli din România, Italia și Macedonia de Nord, dar și organizații nonguvernamentale, precum YuzuPulse (Franța) și SCS LogoPsyCom (Belgia), aceasta din urmă fiind coordonatoarea proiectului, specializată în crearea de metode și instrumente alternative (digitale sau nu), ca suport pentru activitățile educative formale și nonformale.

Ideea centrală din acest proiect este asimilarea limbii engleze la un nivel optim, prin intermediul coordonatelor educației virtuale, bazate pe lecții digitale și tehnologii noi informaționale, menite să dea un plus de atractivitate și esență, pentru dezvoltarea cunoștințelor elevilor din zilele noastre.

Prima întâlnire transnaţională de parteneriat strategic s-a desfășurat vineri, 4 februarie, pe internet, cu ajutorul platformelor care facilitează reuniunile de la distanță.

Codrin Benta

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” a fost reprezentat de cei trei directori, Palaghia Radion, Silvia Chirilă, Mariana Țuca, coordonatorul de proiect, Magdalena Truşcan și ceilalți membri ai echipei, profesorii Claudia Suseanu, Roxana Mercore, Anca Oprișanu, Simona Murărescu și economista Mihaela Strugaru.

Cu toate că limba engleză este, la ora actuală, predată în proporţie de peste 90% în majoritatea şcolilor europene, nu este mereu asimilată la un nivel optim. Mai mult decât atât, mediul virtual este de mult timp prezent în viața noastră, inclusiv în educație.”, a explicat Magdalena Trușcan, coordonatorul proiectului la nivelul şcolii. „Vorbim de educație virtuală, clase virtuale, lecții digitale, tehnologii noi informaționale, practic o lume nouă în care trebuie să găsim moduri de a motiva elevii „digitalizați” din zilele noastre și de a le furniza lecții captivante, conform contextului și nevoilor de la clasă.”

Noul proiect este gândit să ofere perspective noi, în care materialele educaționale sub forma jocurilor video create să devină un suport real și de impact pentru dezvoltarea competențelor de limba engleză ale elevilor din învăţământul secundar.

Pe de altă parte, un alt factor cheie vor fi profesorii care își vor îmbunătăți metodele de predare a limbii engleze și competențele TIC utilizând platforma care utilizează noi tehnologii multimedia pentru formare individuală.

Aici vor regăsi tutoriale care vor explica, pas cu pas, procesul de creare a jocurilor video și includerea acestora în lecțiile de limba engleză.

Coordonatorul proiectului la nivelul colegiului fălticenean mai spune că aspectele prioritare pe care le urmăreşte acest proiect european sunt îmbunătăţirea tehnicilor de predare pentru profesorii de ESL/EFL prin metode şi tehnici inovatoare (Digital Game-Based Learning-DGBL), stimularea motivației și a performanței școlare, dezvoltarea competenţelor de limbă engleză pentru elevii din învățământul secundar prin intermediul gamificării lecțiilor (transpunerea unui context obișnuit de învățare într-o situație asemănătoare unui joc).

Noul proiect european are drept grup ţintă elevi din învăţământul secundar, elevi cu cerinţe educative speciale din învăţământul secundar, dar şi profesori care doresc optimizarea tehnicilor de predare.

Printre rezultatele ce vor dezvoltate în format digital se numără ghidurile metodice pentru profesori de folosire a lecțiilor gamificate la clasă, cursul de formare, broșura cu elemente specifice elevilor cu nevoi speciale de învățare, fișe de lucru, jocuri video și secvențe de jocuri realizate în scop pedagogic, tutoriale, ghiduri de creare şi organizare de ateliere de lucru cu jocuri video pentru elevi, ghid de bune practici, experienţe, impresii şi recomandări ale profesorilor din timpul folosirii pachetelor de lecţii propuse.

Acest pachet complex de elemente în format digital se vor regăsi și vor fi accesibile din pagina electronică a proiectului, realizată în limbile engleză, franceză, italiană, macedoneană și română.

Impactul estimat al proiectului „Digital – English as a Second Language” (D-ESL) va fi cuantificat la nivel local, regional, național, precum și la nivel european, vizând astfel asigurarea de beneficii pe termen lung și sustenabilitatea produselor realizate.

Profesoara Magdalena Trușcan mai subliniază faptul că toate materialele create vor fi accesibile pe platforme digitale precum eTwinning, School Gateway, cât și pe pagina de internet a proiectului, asigurând, în acest fel, premisele desfășurării unui proces educațional la standarde europene.

ȘTIRI