Aproximativ 1000 de elevi din Fălticeni se întorc la școală pentru pregătirea dinaintea examenelor naționaleEducație

Aproximativ 1000 de elevi din Fălticeni se întorc la școală pentru pregătirea dinaintea examenelor naționale

       Accesări: 441

După mai bine de două luni în care au stat acasă din cauza pandemiei de coronavirus, o parte a elevilor din Fălticeni se întorc la școală.

În perioada 2-12 iunie, elevii claselor a VIII-a și a XII-a participă la cursurile de pregătire premergătoare examenelor naționale.

La Fălticeni, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Suceava, la activitățile de pregătire pentru examenele naționale vor participa 979 de elevi și 333 de cadre didactice.

Ordinul comun al miniștrilor Educației și Sănătății  a obligat instituțiile de învățământ să ia măsuri pentru desfășurarea orelor în condiții de siguranță.

Băncile sunt aranjate în sălile de clasă astfel încât să fie respectată distanța de 2 metri, în curtea școlii au fost trasate marcaje speciale, iar intrările și ieșirile sunt semnalizate.

Mahanu Design
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Activitățile de pregătire nu vor dura mai mult de 3 ore pentru elevii de liceu şi 2 ore pentru elevii de gimnaziu. În cazul elevilor care studiază în limbile minorităţilor naţionale, durata activităților va fi de maximum 4 ore pentru elevii de liceu şi 3 ore pentru gimnaziu.

În unităţile de învăţământ accesul este organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 metri pătrați pentru fiecare persoană şi o distanţă minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate.

Măsuri de prevenire și protecție în școli:

La intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților;

În situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ și i se va recomanda să se adreseze medicului de familie;

Parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică;

Elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire;

La intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.);

Se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs (pupitre/mese, scaune), a clanței ușii, cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide, înainte și după fiecare serie de elevi prezenți la activitățile de pregătire/ candidați;

În toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienicosanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;

Intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;

Există permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;

Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta mască de protecție pe durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau cu săpun;

Coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi dezinfectate regulat cu substanțe biocide, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este cazul) și la finalizarea programului;

În situația unităților de învățământ care vor realiza activitățile de pregătire în două schimburi, între acestea va fi prevăzut un interval de două ore pentru dezinfectarea și igienizarea cu substanțe biocide și aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puțin o oră;

În perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic;

Grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților de pregătire;

 Colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învățământ;

La sfârșitul activităților, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu;

 În sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de altul;

Pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea va/vor dirija candidatul direct către locul destinat;

Pe tot parcursul derulării activităților/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur).

ȘTIRI