29.000 de pensionari mai puţini în anul 2020Actualitate

29.000 de pensionari mai puţini în anul 2020

       Accesări: 588

În anul 2020, numărul mediu de pensionari a fost de 5.128.000 mii persoane, în scădere cu 29 mii persoane faţă de anul precedent, se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică.

Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4675 mii persoane, în creṣtere cu 3 mii persoane faţă de anul precedent.

Pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.- plătite de casele de pensii1) a fost de 1500 lei, în creṣtere cu 16,1% faṭă de anul precedent.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1450 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 52,0% (comparativ cu 48,4% în anul precedent).

Indicele pensiei medii reale faţă de anul precedent calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 112,2%.

Mahanu Design

Comparativ cu anul precedent numărul mediu de pensionari a scăzut cu 29 mii persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat a crescut cu 3 mii.

Pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu același an, cu 16,1%, respectiv cu 16,3%.

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 91,18% în totalul celor de asigurări sociale.

Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (78,4%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale.

Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,1%.

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10.  Acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Ilfov, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 15 la 10 în Giurgiu ṣi Vaslui ṣi 14 la 10 în Botoṣani.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 773 de lei (1152 lei în judeţul Botoṣani, 1160 lei în Giurgiu, 1178 lei în Vrancea, faţă de 1925 lei în judeṭul Hunedoara, 1831 lei în Municipiul Bucureşti, ṣi 1720 lei în judeṭul Braṣov).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG2 nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent – indemnizaţie socială) în anul 2020 a fost de 968,4 mii persoane, din care: 800,8 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 17,1% din totalul pensionarilor din această categorie; 152,7 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 57,5% din totalul acestora; 14,9 mii persoane din sistemul militar, reprezentând 2,1% din totalul acestei categorii.

La nivelul lunii martie 2021, Casa Judeţeană de Pensii Suceava avea în evidenţe 7090 de pensionari din municipiul Fălticeni.

ȘTIRI